Tilbake til søket
Enhetsleder byggetilsyn – teknisk fagavdeling, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten