Tilbake til søket
Faggruppeleder for strategi, innovasjon og markedsføring ved Handelshøyskolen, OsloMet