Tilbake til søket
Samfunnsengasjert jurist til Arbeidsgiverpolitisk avdeling (vikariat), Kommunal- og moderniseringsdepartementet