Tilbake til søket
Dekan ved fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole