Tilbake til søket
Prorektor for utdanning, VID vitenskapelige høgskole