Tilbake til søket
Instituttleder ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, Universitetet i Stavanger