Tilbake til søket
Seksjonssjef for helse,- omsorg- og sosialstatistikk, Statistisk sentralbyrå