Category Archives: Ruskonsulent

Institusjonssjef

Stiftelsen Fredheim er en institusjon for voksne rusavhengige, også par. Humanistisk tankegang og et livssynsnøytralt grunnsyn er fremtredende elementer i institusjonen. Grunnleggende holdninger i møte med rusavhengige skal preges av respekt og empati. Målet for behandlingen er å kunne redusere skadene av rusavhengigheten, motivere til økt livskvalitet og få bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå.

Stiftelsen Fredheim søker Institusjonssjef

Vi søker etter en person som har evne og lyst til å lede, har godt humør, og er i stand til å være en samlende og motiverende faktor i en tverrfaglig sammensatt faggruppe hvor alle har lang erfaring fra arbeid med rusavhengige. Institusjonssjef må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og være trygg i ledelse av institusjonen.
Styret vil legge vekt på god kjennskap til rusomsorgen og en personlig egnethet til å stå i ulike mellom- menneskelige situasjoner.

Fredheim har i løpet av 2016-2017 gjennomgått en grundig organisasjonsrevidering for å kunne møte tidens utfordringer i rusomsorgen.
Fredheim har langsiktige avtaler med Helse sør-øst og Oslo kommune, velferdsetaten. Gjennom oppgaver i verksted, drift og vedlikeholdsavdeling, kjøkken,  vaskeri- og renhold får brukerne anledning til arbeidstrening og trening til mestring av dagliglivet utenfor institusjon. Det satses på læring i treningskjøkken og botrening i nye hybelleiligheter. Alle brukere får planlagt medisinsk og helse- og sosialfaglig oppfølging under oppholdet.
Det tilbys fysisk trening i treningsstudio, samt friluftsaktiviteter i nærmiljøet og ved utflukter til skog og fjell.

Stiftelsen Fredheim har ca. 40 stillinger hvorav følgende fag/ nøkkelstillinger:
Institusjonssjef , administrasjonssjef, fagsjef helse og rehabilitering, psykiater, lege, psykolog, sosionomer, økonomikonsulent, økonomisekretær,  administrasjons sekretær, vedlikeholdsleder, sykepleiere, vernepleiere, kjøkkensjef, kokk, og husøkonom.
I tillegg miljøarbeidere, og assistenter i kjøkken og renhold.

Stiftelsens drift samordnes gjennom ukentlige ledermøter.

Formell utdanning og praksis:
Personen vi søker har :
– Solid økonomisk utdanning, minimum bachelorgrad.
– Erfaring fra ledelse av mellomstor / stor organisasjon.
– Kunnskap om, og erfaring fra personalforvaltning
– Erfaring fra helse- og sosialsektoren og kunnskap i helse- og sosiallovgivningen, samt andre relevante lover vektlegges.
– Erfaring fra helhetlig samordning av institusjon med mange ulike funksjonsområder.
– Gode kunnskaper om rusomsorgen og erfaring fra samarbeid med offentlige myndigheter.

Vi tilbyr deg en utviklende, utfordrende og spennende jobb i en godt drevet, ubyråkratisk og vel ansett organisasjon med dyktige medarbeidere. Tiltredelse: Ultimo 2018.  Lønn, tiltredelse og øvrige betingelser eller avtale. Arbeidssted er Stiftelsen Fredheim, Baldisholveien 85, 2350 Nes, Hedmark. Dette er en fast 100 % stilling.  Ta gjerne kontakt med styreleder Frank Strype, Parkveien 29, 2380 Brumunddal, mobil 95524155

SØKNADSFRIST: 1. desember 2017
Skriftlig søknad og CV sendes elektronisk til styret ved styreleder: knarf.epyrts@gmail.com 
Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.