Tag Archives: ås kommune

Virksomhetsleder sykehjem og boliger

Ås kommune har 1600 ansatte som arbeider sammen for å levere gode tjenester og bidra til å utvikle et godt lokalsamfunn. Kommunen har ca. 20.000 innbyggere, og har størst forventet folkevekst med om lag 60 % fram mot 2040.Vi er vertskommune for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og ligger sentralt i Follo, nær hovedstaden. 

Virksomhetsleder sykehjem og boliger

Vil du jobbe i vekstkommunen Ås?
Kommunen er i sterk vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Vi kan derfor by på spennende og utviklende oppgaver. Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar i løsningen av kommunens oppgaver.

Kvalifikasjoner:
– Helseutdanning på minimum bachelornivå
– Relevant ledererfaring med personal- og økonomiansvar
– Erfaring fra ansvarsområdet
-Tilleggsutdanning i ledelse

Opplysninger om arbeidssted og stilling:

Virksomhet sykehjem og boliger omfatter kommunens sykehjem (somatikk og demens) og kommunens ulike boliger med tjenester til personer med funksjonshemninger. I virksomheten er det totalt 250 årsverk med tre enhetsledere og 12 avdelingsledere. Virksomheten skal framover bl.a. utvikle tjenesteområdene, for eksempel velferdsteknologi skal tas mer i bruk og man må finne nye arbeidsformer for å levere – og bruke tjenestenes kompetanse mer helhetlig og bredere i organisasjonen.

Våre nye virksomhetsledere er direkte underlagt kommunalsjef og overordnet enhetslederne og evt. andre i sin virksomhet. Virksomhetsleder har medansvar for helhetlig drift og utvikling og overordnet lederansvar for egen virksomhet. Virksomhetsleder skal gjennom sin ledelse utvikle egne enheter og sikre at organisasjonen jobber helhetlig og på tvers, strategisk og fleksibelt. Som virksomhetsleder vil du ha helhetsansvar for utviklingen og drift innenfor de fullmakter som er gitt. Vi skal omstille og endre noe på driften og du må trigges av slike utfordringer. Stillingen er fast.

Vi ønsker deg som:

– Har gode lederegenskaper og god gjennomføringsevne
– Er en tydelig og inkluderende leder med visjoner for virksomhetens utvikling
– Har integritet og er lojal overfor politiske og administrative beslutninger
– Kommuniserer godt, viser respekt og har gode samarbeidsevner
– Er utviklingsorientert og verdsetter samhandling på tvers
– Har evne til å inspirere, stille krav og motivere
– Er nytenkende og fleksibel
– Er strukturert og målrettet
– Trigges av omstilling og endring
– Er beslutningsdyktig, kan profilere tjenesten lokalt og regionalt

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hos oss får du:

– Muligheten til å arbeide i en kommune med stort samfunnsansvar
– Et utviklende fellesskap med nettverk for faglig og sosial kontakt mellom lederne i kommunen
– Engasjerte medarbeidere med god faglig kompetanse
– Utfordrende arbeidsoppgaver i en kommune i utvikling
– Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppelivs- og fritidsforsikring
– Lønn etter avtale

Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Ås kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.