Tag Archives: avdelingsdirektør administrasjonsavdelingen Riksrevisjonen

Nestleder (avdelingsdirektør) – Administrasjonsavdelingen

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vårt hovedkontor ligger i Oslo. Vi har regionkontorer i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og på Hamar. Vi har ca. 450 årsverk.

Les mer om oss på www.riksrevisjonen.no.

Nestleder (avdelingsdirektør) – Administrasjonsavdelingen

I administrasjonsavdelingen er det ledig stilling som nestleder. Stillingstittelen er avdelingsdirektør. Nestlederen er ekspedisjonssjefens stedfortreder, og inngår i avdelingens ledergruppe.

Administrasjonsavdelingen består i dag av fem seksjoner: drift, HR, IKT, økonomi- og arkiv og internasjonal seksjon. Riksrevisjonen vurderer for tiden sin egen organisering og seksjonens og stillingens ansvarsområder og plassering i organisasjonen kan bli endret.

Arbeidsmiljøet i administrasjonsavdelingen er preget av våre interne verdier lagånd, åpenhet og respekt, og vi setter pris på en lett og uformell tone og et godt humør.

Arbeidsoppgaver

 • bistå ekspedisjonssjefen i faglig og administrativ ledelse av avdelingen og være fast stedfortreder
 • koordinere utarbeidelsen av avdelingens planer og rapporter og oppfølgingen av planene
 • koordinere budsjettprosessen og følge opp budsjettet
 • koordinere og bistå i kvalitetssikring av avdelingens saker til Riksrevisjonens ledelse og riksrevisorkollegiet
 • utføre utredningsoppgaver og ad hoc oppgaver for avdeling og Riksrevisjonen
 • bidra til fornyelse og faglig utvikling i avdelingen
 • ha ansvaret for personklareringer i Riksrevisjonen og stedfortreder for sikkerhetsleder

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende
 • erfaring fra ledelse av administrative funksjoner
 • erfaring fra offentlig forvaltning og kjennskap til offentlig regel- og avtaleverk
 • svært gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • må kunne sikkerhetsklareres til nivå strengt hemmelig og oppstart i jobben vil være når klareringen er på plass

Vi ønsker også at du har:

 • kunnskap om offentlig revisjon

Personlige egenskaper

 • evne til helhetlig og strategisk tenkning og meget god rolleforståelse
 • strukturert og kan tilrettelegge for effektivt arbeid på tvers av Riksrevisjonen
 • trives med relasjonsbygging, er omgjengelig og tydelig i din kommunikasjon
 • sterk personlig integritet, og evne til å etablere tillit både internt og som representant for Riksrevisjonen eksternt
 • har god gjennomføringsevne og evne til å skape resultater
 • stor arbeidskapasitet, utpregete samarbeidsevner og motiverende lederegenskaper

Vi tilbyr

 • lønn etter avtale
 • et spennende fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • en bevisst satsing på kompetanseutvikling
 • et godt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling

 

 • Du legger vitnemål og attester ved søknaden. Hvis du ikke sender vedlegg elektronisk, sender du dem på papir innen søknadsfristen til Riksrevisjonen, HR-seksjonen, postboks 6835 St. Olavs pl. 0130 Oslo. Vi returnerer ikke innsendte dokumenter.