Tag Archives: Byremo ungdomsskole

Enhetsleder/ rektor ved Byremo ungdomsskole

Audnedal kommune ligger sentralt i Vest-Agder og har ca.1780 innbyggere. Med sin beliggenhet er avstanden kort til både strand og hei, enten en bruker bil eller tog. Foruten full barnehagedekning har kommunen et godt utdanningstilbud og høy kvalitet på våre helse- sosial og omsorgstjenester.

Audnedal framover – er kommunens visjon. Vi ønsker å gjøre tilbudene til våre innbyggere enda bedre gjennom høyere kvalitet og høyere trivsel. For 2017 ble vi året til landets nest beste kommune i forhold til kommunale tjenester i Kommunebarometeret 2017 . Kan du tenke deg å være med å bidra aktivt til å levere gode tjenester er vi svært interessert i å ha deg som medarbeider i kommunen.

Spennende stilling som enhetsleder ved Byremo ungdomsskole.

Byremo ungdomsskole er en interkommunal ungdomsskole med elever fra Hægebostad og Audnedal kommune. Skolen er lokalisert på Byremo. Audnedal kommune er vertskommune.  For tiden er det 150 elever fordelt på 8 klasser, og 23 ansatte ved skolen. I tillegg til enhetsleder er det 60% inspektørstilling og 40% merkantilstilling.

Vi søker en person som evner å skape sammenheng og forutsigbarhet og som er opptatt av det som skjer i klasserommet

Vi søker en leder som har følgende kvalifikasjoner:

 • Pedagogisk utdannelse på høyskole-/universitetsnivå min 4 år
 • God kompetanse innen organisasjon/ledelse/økonomi og pedagogisk utviklingsarbeid

Vi ønsker en leder som i tillegg har følgende egenskaper:

 • Er visjonær og har strategiske evner
 • Har faglig tyngde og viser vilje og evne til pedagogisk og administrativ nytenkning
 • Er løsnings- og resultatorientert og har mot og evne til å gjennomføre
 • Evne til å motivere ansatte, elever og foresatte til å ta ansvar for et godt og inkluderende lærings og arbeidsmiljø.
 • Har evne til og kan samarbeide med ulike aktører i skolemiljøet (på tvers av fag og sektor)
 • Positiv og med godt humør

Vi kan tilby:

 • Fast stilling fra 1.august 2018
 • En spennende og utfordrende jobb
 • Et utviklingsorientert fagmiljø med høy kompetanse
 • Et konstruktivt samarbeid i enhetsledergruppa på sektor- og kommunenivå
 • Lederopplæring (rektorskolen)
 • Lønn etter avtale

Gyldig politiattest iht. opplæringsloven § 10-9 må fremlegges før tiltredelse. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet. Det vil bli tatt kontakt i forkant.

For alle stillinger i Audnedal kommune legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Det kreves politiattest for alle stillinger hvor det ytes tjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.

Søknad sendes elektronisk. Søknadsskjema finner du på www.audnedal.kommune.no.