Tag Archives: daglig leder unicare steffensrud

Daglig leder Unicare Steffensrud

Unicare er et av Norges største private helseforetak, med over 3000 ansatte. Vi leverer tjenester innen rehabilitering, bedriftshelse, psykisk helse, hjemmetjenester, sykehjem, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), barnevern og boliger for personer med sammensatte behov. Vi drifter også ti vårdcentraler i Sverige. Våre tjenester leveres til store bedrifter, helseforetak, kommuner og til private. Unicare er i sterk vekst og vi har økende etterspørsel etter våre tjenester.

Omtanken for enkeltmennesket gjør Unicare til et godt valg, også for deg som arbeidstaker.

Daglig leder Unicare Steffensrud

Er du motivert for nye utfordringer og brenner for ledelse og utvikling av en virksomhet innenfor spesialisthelsetjenesten? Da er du den rette for oss!
Vi søker ny Daglig leder ved Unicare Steffensrud

Unicare Steffensrud er et rehabiliteringssenter innenfor spesialisthelsetjenesten på Bøverbru i Vestre Toten, med nevrologi, kreft, hjerneslag og brudd/slitasje som fagområder. Vi tilbyr døgn- og dagopphold, individuelt og i gruppe.
Vi er en kompetansebedrift bestående av 75 ansatte og rehabiliterer ca 850 pasienter årlig
Vi omsetter for ca 65 MNOK, har flotte fasiliteter og 73 rom.
Unicare Steffensrud er et av 10 sentre i vår rehabiliteringsdivisjon.
Med “Mot til å mestre” som felles visjon jobber vi etter verdigrunnlaget «Engasjert – Kompetent – Respektfull». Ved Unicare Steffensrud møter pasienten et spesialisert og tverrfaglig rehabiliteringstilbud, slik at de kan oppnå ønsket funksjons- og mestringsevne, økt livskvalitet og deltakelse sosialt, i arbeidslivet og i samfunnet generelt.
Vi samarbeider tett med andre deler av spesialisthelsetjenesten, spesielt sykehusområdene Sykehuset innlandet, Sunnaas sykehus, A-hus, og Oslo Universitetssykehus, og primærhelsetjenesten.Vi er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015″.

Se mer informasjon på https://unicare.no/tjenester/rehabilitering/vare-enheter/unicare-steffensrud/

Vår daglig leder igjennom 20 år ønsker nye utfordringer og vi er på jakt etter en ny handlekraftig leder. Unicare Steffensrud er i kontinuerlig utvikling som krever godt lederskap, tydelig struktur, optimal organisering
og god økonomisk styring. Daglig leder skal være en tydelig rollemodell og inspirator i organisasjonen, utvise godt og synlig lederskap og være en god ambassadør for Unicare.

Arbeidsoppgaver
Ansvar og arbeidsoppgaver

Økonomisk totalansvar for enheten, inklusiv budsjettering, vekst og mål
Personalansvar – optimal organisering av enheten for et mest mulig effektivt og faglig sterkt miljø
Kunde – og kontraktsoppfølging, samt påse en god etterlevelse av disse
Opprettholde engasjement og sosialt miljø i bedriften
Være salgs – og kundeorientert og se muligheter på enheten med å skape vekst hos potensielle kunder – drive et aktivt salgs/mersalgsarbeid
Bidra i en utvikling, standardisering og effektivisering i divisjonen
Bidrar sterkt til at Unicare ligger et hode foran konkurrenter når det gjelder levering av det beste innen Rehabilitering – målbar kvalitet og service
Ivareta lederansvaret ved å være tilgjengelig og synlig for medarbeiderne

Daglig leder fremmer et trygt, helsemessig og produktivt arbeidsmiljø og etterlever til enhver tid et godt HMS-arbeid på sin enhet.

Kvalifikasjoner
Høyskoleutdannet og/eller erfaring innenfor relevante fag iht. Unicare virksomhetsområder
Økonomisk forståelse og analytiske evner, god erfaring med budsjetteringsarbeid
Dokumentert ledererfaring fra sammenlignbare virksomheter
Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
Gode datakunnskaper med fordel ha tidligere erfaring med elektroniske systemer som arbeidsplattform

Personlige egenskaper

Du har evne til å jobbe systematisk, effektivt og selvstendig
Du er resultatorientert og har god gjennomføringsevne
Du er nytenkende, fleksibel, positiv og nysgjerrig
Du trives i lederrollen og ønsker å dele av din kunnskap og samtidig lære av andre Du har stort engasjement, god sosiale kompetanse, og skaper entusiasme i dine omgivelser
Du har stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner
Personlig egnethet med evne til å ta et sterkt eierskap til stillingen

Forstå viktigheten av å opprettholde høy kvalitet og være en god serviceambassadør

Vi tilbyr

Vi tilbyr deg

en variert og spennende arbeidshverdag i et fremoverlent og kompetent arbeidsmiljø
en plass i divisjonens ledergruppe
sammen med andre engasjerte og kompetente fagpersoner å utvikle en spennende virksomhet
god mulighet for å tilegne deg faglig erfaring og kompetanse
god pensjonsordning
konkurransedyktig lønn

Stillingen rapporterer til regionsjef.

Vi tar løpende søkere inn til intervju og avslutter prosessen straks vi har funnet den rette
Tiltredelse etter avtale, senest 1. april 2020