Tag Archives: Delta

Seksjonsleder Kompetanse

Seksjonsleder Kompetanse

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon med tro på fremtidens arbeidsliv. Vi vokser raskt og har i dag mer enn 81.000 medlemmer og 2500 tillitsvalgte. Våre medlemmer jobber i offentlig tjenesteyting, på tvers av fagområder og yrkesgrupper. Delta har 101 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og syv regioner. Se www.delta.no

Vi har ledig stilling som leder av Delta Kompetanse.

Delta Kompetanse har fire ansatte og inngår i organisasjonsavdelingen. Seksjonen samarbeider tett med øvrige fagavdelinger og regionskontorer om utvikling og gjennomføring av læringstiltak.      

Arbeidsoppgaver

Dyktige tillitsvalgte er viktig for å ivareta medlemmenes interesser i et arbeidsliv i rask endring. Delta Kompetanse bidrar til at våre tillitsvalgte har kompetansen og verktøyene de trenger i sin rolle både på arbeidsplassen og i organisasjonen.

  • Du vil ha ansvar for å lede, koordinere og utvikle opplæringsarbeidet i Delta.
  • Du bidrar i seksjonens daglige produksjon og gjennomføring av tiltak.
  • Du skal sikre at våre kompetansetiltak har god kvalitet fra A til Å.

Kvalifikasjoner

  • Du har høyere utdanning og pedagogisk kompetanse.
  • Du har solid kunnskap om moderne læringsformer.
  • Du har erfaring fra organisasjonsarbeid.
  • Du har engasjement og forståelse for det organiserte arbeidslivet og spillereglene som gjelder.