Tag Archives: direktoratet for økonomistyring

Avdelingsdirektør strategi- og fellestjenester

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til 80 prosent av statlige virksomheter, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Det er om lag 440 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim. Se også www.dfo.no.

Avdelingsdirektør strategi- og fellestjenester

Vi søker en utviklingsorientert leder med solid strategisk kompetanse og kunnskap om statlig styring. Du vil ha en nøkkelrolle i videreutviklingen av DFØ som et ekspertorgan for styring og som leverandør av økonomitjenester i staten. DFØ satser tungt på digitalisering og bruk av ny teknologi, og du vil ha en sentral rolle i den videre utviklingen på dette området. Du ser viktigheten av vårt samfunnsoppdrag og motiveres av å kunne påvirke utviklingen av statlig sektor. Stillingen rapporterer til direktør DFØ, er hennes stedfortreder og en del av vår toppledelse.

Vi ser etter en ambisiøs leder som ønsker å være en drivende kraft i den strategiske utviklingen av virksomheten. Du trives i dialog med departement og kunder, og evner å knytte gode og tillitsbaserte relasjoner. Du vil lede en avdeling med 50 dyktige medarbeidere, alle lokalisert i Oslo. Avdelingen har ansvaret for økonomi og styring, strategi og virksomhetsutvikling, IT, HR og organisasjonsutvikling, sikkerhet, anskaffelser og administrasjon. Som stedfortreder for direktøren vil du ha et særlig ansvar for helhet og koordinering på tvers i virksomheten.

Aktuelle kandidater har høyere utdanning, kunnskap om økonomistyring i staten og ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet. Stillingen krever gode analytiske og strategiske evner, og interesse for teknologi og digitalisering. Vi ser etter en proaktiv og handlekraftig leder som inspirerer medarbeidere og bygger gode team.

Vi tilbyr en spennende lederstilling i Norges fremste kompetansemiljø innen statlig styring. Avdelingsdirektøren har et viktig og faglig utfordrende ansvarsområde, og vil spille en sentral rolle i utviklingen av DFØ. Strategi- og fellestjenesteavdelingen holder til i Paleet på Karl Johans gate.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Bente A. Paulsrud , Amrop Delphi, tlf. 91108165 eller direktør Hilde Singsaas, DFØ, tlf. 99541963.

Søknad merket 56168 sendes snarest og senest innen 01.10.2018 til kontakt@amropdelphi.no

Stillingen har en lønnsplassering mellom 1 114 600 – 1 226 400 kroner per år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes det 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Ved ansettelse gjelder 6 måneders prøvetid.

DFØ legger vekt på mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uten hensyn til

alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. DFØ er en IA-virksomhet og vi vil legge forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.  

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette spesielt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere vil i så fall bli kontaktet.