Tag Archives: ekspedisjonssjef riksrevisjonen

Ekspedisjonssjef for administrasjonsavdelingen

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vårt hovedkontor ligger i Oslo. Vi har regionkontorer i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og på Hamar. Vi har ca. 450 årsverk.

Les mer om oss på www.riksrevisjonen.no

Vil du være med å lede Riksrevisjonen?

Ekspedisjonssjef for administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen har ansvar for økonomi, – og arkivfunksjonen, HR-funksjonen og oppfølging av Riksrevisjonens lokaler, inkludert regionkontorene. Ekspedisjonssjefen har ansvar for arbeidsgiverfunksjonen i Riksrevisjonen.

Er du en tillitsskapende, samlende og tydelig leder? Som behersker og trives med å motivere medarbeidere til å stå samlet og stødig gjennom endringsprosesser?

Er du vant med å lede kunnskapsmedarbeidere, opptatt av utvikling av et godt – og faglig sterkt – arbeidsmiljø?

Som ekspedisjonssjef i Administrasjonsavdelingen vil du få anledning til å bruke din erfaring og klokskap til alt dette – og mye mer. Riksrevisjonen trenger din solide strategiske kompetanse, dine visjoner og endringsvilje.

Vil du vite mer om Riksrevisjonen og denne stillingen? Lytt til denne podcasten med revisjonsråd Jens Gunvaldsen.

Arbeidsoppgaver

 • resultat-, personal- og økonomiansvar for Administrasjonsavdelingen
 • sikre et motivert og velfungerende lederteam i egen avdeling. Sørge for rom og handlefrihet for seksjonslederne til selvstendig oppgaveløsning og utvikling av sine respektive funksjoner
 • lede arbeidet med informasjonssikkerhet i Riksrevisjonen (sikkerhetsleder)
 • sikre høy kvalitet på de saker som avdelingen fremmer for behandling i toppledergruppen og Riksrevisjonens kollegium.
 • sikre administrative funksjoner som gir høy service i den løpende tjenesteytingen, gode strategier for fremtidsrettet utvikling, og god dialog med brukerne.
 • oppfølging av regionkontorene

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på minimum masternivå
 • erfaring fra ledelse av høyt utdannede medarbeidere
 • erfaring fra offentlig virksomhet
 • svært gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • erfaring og kompetanse i endringsarbeid, strategisk arbeid og arbeidsgiverfunksjonen
 • interesse for digitalisering og moderniseringsarbeid
 • gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • stillingen krever sikkerhetsklarering til nivå strengt hemmelig, og oppstart i jobben vil være når denne er på plass

Personlige egenskaper

 • god til å tenke helhetlig og strategisk
 • tydelig og tillitsskapende leder, som er trygg i rollen
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • høy faglig og personlig integritet
 • evne til å lede kunnskapsmedarbeidere på en involverende og motiverende måte
 • nytenkende og opptatt av å utvikle Riksrevisjonen

Vi tilbyr

 • lønn etter statens lederlønnsordning
 • et spennende fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • en bevisst satsing på kompetanseutvikling
 • et godt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Riksrevisjonen er en inkluderende arbeidslivsbedriftRiksrevisjonen er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn om å søke.Vitnemål og attester vedlegges søknaden. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå i forhold til norsk utdanning.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke kan etterkommes.