Tag Archives: enhetsleder kviteseid

Einingsleiar ved Kviteseid omsorgssenter

Kviteseid kommune ligg sentralt i Vest-Telemark. Telemarksvassdraget (Telemarkskanalen) og Arendalsvassdraget set sitt preg på landskapet. Dei flotte fjella rundt og naturen elles inviterer til ulike friluftsaktivitetar sommar som vinter. Kommunen har eit variert næringsliv bygd på reiseliv, småindustri, landbruk, handel og offentleg tenesteyting. Kommunesenteret, Kviteseid ligg midt mellom turistbygdene Vrådal og Morgedal.

Einingsleiar

Ved Kviteseid omsorgssenter (KOS) er følgjande stilling ledig:
Einingsleiar, ID 862, 100% fast stilling, ledig frå 01.01.2019.

KOS har 41 sjukeheimsplassar, der 6 er på skjerma avdeling.
Einingsleiar har kontorstad på KOS, og har ansvaret for i underkant av 33 årsverk.

Hovudarbeidsoppgåver i stillinga er:

  • Fag-, personal-, budsjett-, og økonomiansvar for eininga
  • Leie og motivere medarbeidarane
  • Medverke til god samhandling mellom einingane i PLO
  • Deltaking på leiarnivå i kommunen

Me søkjer ein autorisert sjukepleiar som har/er:

  • Leiarutdanning/leiarerfaring
  • Gode faglege kunnskapar
  • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner
  • Fleksibel, god på refleksjon og er løysingsorientert
  • Tydeleg leiar
  • Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetting.

Løn etter avtale. Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad. Spørsmål kan rettast til kommunalsjef Olav O. Kaasa på tlf. 350 68 130 eller 913 01 556.