Tag Archives: enhetsleder Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter

Enhetsleder ved Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter

Rakkestad kommune ligger midt i Østfold fylke med kort avstand til Østfoldbyene. Kommunen har ca. 8000 innbyggere. Næringsgrunnlaget er jord- og skogbruk og industri. Kommunen har et godt utbygd tilbud på alle sine velferdsområder. Organisatorisk er kommunen inndelt i 9 seksjoner som yter tjenester til kommunens innbyggere.

100 % fast stilling som enhetsleder ved Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter

Seksjon Skautun rehabiliterings-og omsorgssenter har 65 senger fordelt på korttidsenheten, langtidsenhet 1 og langtidsenhet 2. Natt er administrativt underlagt langtid 1, men er organisert som en egen tjeneste som går på tvers av enhetene.
Vi har eget vaskeri og kjøkken som er organisert i en egen enhet. Skautun har en dagavdeling for hjemmeboende, som også har ansvar for aktiviteter for sykehjemmets pasienter og beboere.

Vi er opptatt av kvalitetsutvikling og har fokus på internundervisning. Sertifiseringsprogram er under utvikling og brukes aktivt for å sikre nødvendig kompetanse hos våre medarbeidere. I år har vi innført E-rom og alle medarbeidere har nettbrett tilgjengelige. For å lære av andre og for å dele våre erfaringer deltar vi aktivt i læringsnettverk i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjembaserte tjenester.

Rakkestad kommune skal bygge nytt sykehjem og vi er godt i gang med planleggingen. I løpet av få år skal vi flytte inn i nye og tidsriktige lokaler.

Enhetsleder for langtid 2

Vi søker en enhetsleder til å lede enhet Langtid 2. Langtid 2 består av avdeling C og D og har 21 beboerrom. Enheten har ca 15 årsverk. Enhetsleder inngår i seksjonens enhetsledergruppe og rapporterer til seksjonsleder. Som enhetsleder har du ansvar for fag og fagutvikling på egen enhet, personalansvar for dine medarbeidere og ansvar for økonomi i henhold til dine rammer.

Vi søker deg som har klare visjoner om hvordan det skal jobbes med kvalitetsutvikling på sykehjemmet. Du har klare tanker om hvordan det skal jobbes med Stortingsmelding “Leve hele livet” og du har et avklart forhold til begrep som “hva er viktig for deg”.
Som leder kjennetegnes du ved at du bygger relasjoner med dine ansatte og at du utviser en tillitsskapende lederstil. Du evner å skape et godt arbeidsmiljø, som blir en plattform for utvikling av faget og gode tjenester. Faget er styrende for dine prioriteringer og er retningsgivende for hvordan du vil utvikle enheten, samtidig som du vet hvordan du skal forholde deg til økonomiske og personalmessige rammer.
Som kollega i et lederteam er du en lagspiller, hvor du kan støtte deg på andre og selv være til støtte for dine kollegaer.
Som enhetsleder skal du delta i den videre planleggingen av nytt sykehjem og du vil ha en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av flytteprosessen til det nye sykehjemmet.

Krav

– Autorisert sykepleier
– God muntlig og skriftlig norsk fremstillingsevne
– Ledererfaring

Ønskede kvalifikasjoner

– Lederutdanning

Egenskaper

– Du evner å jobbe strukturert, selvstendig og i team
– Du har gode kommunikasjon- og samarbeidsegenskaper
– Du har en tydelig lederstil
– Du har godt humør og stå på vilje
– Du bygger gode relasjoner med dine medarbeidere

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
Lønn etter avtale.
Gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår

Arbeidsvilkår

Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.

Tilsetting er betinget av at det før tiltredelse kan legges fram tilfredsstillende politiattest i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven og Helsepersonelloven.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon

Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget “Søk på stilling”. Søknad og CV
legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med
på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har
bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.

Henvendelse fra annonsører gjøres til postmottak@rakkestad.kommune.no.