Tag Archives: FFI

Seniorrådgiver HR

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Har du erfaring fra operasjonell og strategisk HR?

Seniorrådgiver HR

Vil du bidra til å modernisere prosedyrer og rutiner innen HR og rekruttering?

Vi er et tverrfaglig forskningsinstitutt lokalisert rett utenfor Lillestrøm. Vår hovedoppgave er å drive forskning og utvikling til støtte for planleggingen og beslutningene i Forsvaret. Vårt mål er å gjøre kunnskap og ideer til et effektivt forsvar. Vi skårer høyt i målinger om å være blant Norges mest attraktive arbeidsgivere.

HR-avdelingen vår består i dag av 12 medarbeidere som bidrar med veiledning, støtte og rådgivning til ledere og medarbeidere i hele organisasjonen. FFI står overfor et omfattende endringsprosjekt med vekt på omlegging av ulike organisasjonsprosesser, og HR-avdelingen vil spille en viktig rolle. Vi søker nå en dyktig seniorrådgiver som vil bidra til dette viktige utviklingsarbeidet. Du vil også ha et særlig ansvar for rekrutteringsfunksjonen. Stillingen er nyopprettet.

Formålet med stillingen er å styrke den generelle HR-kompetansen på instituttet, øke kapasitet på rekrutteringsområdet samt å bidra til økt kvalitet i gjennomføringen av prosesser knyttet til kompetansestrategi, kompetanseutvikling og rekruttering.

Eksempler på arbeidsoppgaver er:

 • Videreutvikling og forenkling av prosesser knyttet til kompetansestrategi, kompetanseutvikling og rekruttering
 • Implementering av nye prosesser
 • Rådgivning og støtte til ledere i rekrutteringsprosesser
 • Generell HR-rådgivning og administrativt arbeid

Nødvendige kvalifikasjoner er:

 • Utdanning på masternivå, men lang relevant erfaring kan i noen tilfeller kompenserer for manglende formelle kvalifikasjoner
 • Minst 5 års erfaring fra HR-arbeid
 • Erfaring med etablering av rutiner og prosesser
 • God juridisk forståelse og innsikt i norsk arbeidsrett
 • God kjennskap til HR-relaterte IT-verktøy og MS Office
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er et krav om høyere utdanning, men for oss er relevant erfaring fra operasjonell og strategisk HR viktigere enn akkurat hvilken fagkrets du har. Det er en fordel om du er sertifisert innen testverktøy fra Cut-e eller tilsvarende.

Vi ser for oss at du har arbeidet med HR i en større virksomhet, har hatt prosessansvar og er dreven innenfor rekruttering. Erfaring fra kompetanseutvikling, Employer Branding og HR for øvrig er også en fordel.

Det er fint om du allerede har erfaring fra HR og rekruttering i statlig virksomhet, men vi anser også erfaring fra private virksomheter som relevant.

For å passe inn i rollen som seniorrådgiver, må du være omgjengelig og trives med travle dager fylt av mange forskjellige oppgaver. Det kreves at du er flink til å organisere, jobber strukturert og har øye for detaljer. Du må være selvstendig og ansvarsfull, med evne til å se nye og bedre måter å løse oppgaver på. Endringsprosesser kan være krevende, og du må tørre å utfordre det etablerte og tåle å stå i motvind når det trengs. Samtidig må du evne å samarbeide godt med lederne og lose dem trygt gjennom de enkelte rekrutteringsprosessene.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby et tverrfaglig, utfordrende og spennende miljø, og gode muligheter for kompetanseutvikling. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftshelsetjeneste, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud.

Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å henvende deg til HR-sjef Hilde Dam-Nielsen tlf. 917 16 670, eller rekrutteringsrådgiver Hilde Opdal, tlf. 406 59 759.

Send elektronisk søknad merket ref. 20/00823, vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning samt attester.

Direktør for strategisk samfunnskontakt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Direktør for strategisk samfunnskontakt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) søker en faglig sterk og erfaren strategisk rådgiver med god innsikt i politikk og samfunnsliv. Direktøren vil lede arbeidet med FFIs overordnede prioriteringer og ambisjoner og strategiske kjernebudskap.

Direktøren blir del av en nyopprettet rådgivergruppe som rapporterer direkte til administrerende direktør. Direktøren blir en sentral rådgiver for administrerende direktør, ledelsen og styret.

Noe reisevirksomhet inngår i stillingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede det interne prosjektet Strategisk posisjonering fram mot beslutning på øverste nivå
 • Utarbeide overordnede strategiske kjernebudskap
 • Ha en sentral rolle i det overordnede strategiarbeidet ved instituttet
 • Utarbeide og iverksette strategi for samfunns- og myndighetskontakt
 • Bidra til å styrke relasjonen til etablerte samarbeidspartnere
 • Bidra til å identifisere nye områder og relasjoner som er strategisk relevant for FFI
 • Ha hovedansvar for å utarbeide ledelsens taler og presentasjoner
 • Være strategisk rådgiver og sparringspartner for administrerende direktør

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på masternivå eller høyere
 • Inngående kjennskap til og god innsikt i politikk og offentlig forvaltning
 • Erfaring fra samfunns- og myndighetskommunikasjon
 • Erfaring med å lede betydelige strategiprosesser
 • Svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne i norsk og engelsk
 • Evne til å sette seg inn i teknisk komplekse fagområder, og god evne til å formidle det
 • Erfaring fra politiske prosesser er en fordel
 • Kjennskap til forsvarssektoren er en fordel

Vi søker deg som er analytisk og gjør selvstendige vurderinger som du prioriterer på en hensiktsmessig måte. Du er initiativrik og løsningsorientert. Du har strategisk teft og forfølger mulighetene målrettet og effektivt. Du spiller godt på lag med andre, deler kompetanse og er en relasjonsbygger.

Du må kunne trives med utadrettet virksomhet, mange og varierte oppgaver og høyt arbeidstempo. Du er pålitelig og har høy integritet. Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker jobb hos oss, må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i samsvar med det som er nødvendig for stillingen. Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, avtale med treningssenter, bedriftsidrettslag, bedriftshytter og andre sosiale tilbud. Som tilsatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnsplasseringen ved FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen og arbeidsoppgavene får du ved å ta kontakt med administrerende direktør John-Mikal Størdal, tlf. 63 80 71 00 eller 958 78 325.

Send elektronisk søknad, merket ref. nr. 2018/01550, sammen med dokumentasjon fra utdanning og arbeidserfaring, fra www.ffi.no.