Tag Archives: fylkesmannen i finnmark og troms

Assisterende fylkesmann i Troms og Finnmark

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse og utdanning.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark vil få omkring 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6000 innbyggere. De aller fleste bor i og rundt bykjernen. Vadsø har et godt utbygd service- og fritidstilbud og kort vei til et fantastisk turterreng sommer som vinter.

Vil du jobbe med spennende oppgaver i et helt nytt embete?

Assisterende fylkesmann i Troms og Finnmark – kontorsted Vadsø

Assisterende fylkesmann er nestleder ved embetet og fylkesmannens faste stedfortreder. Embetets to assisterende fylkesmenn vil ha et tett samarbeid med fylkesmannen slik at de til sammen utøver et helhetlig og strategisk lederansvar.

Nye Troms og Finnmark fylkesmannsembete etableres fra 1.1.2019 med hovedsete i Vadsø og med kontor blant annet i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Målselv. Embetet vil bli ledet av fylkesmannen og to assisterende fylkesmenn med kontoradresser i Vadsø og Tromsø. Den ledige stillingen er tilknyttet hovedsetet i Vadsø. Tiltredelse senest 1.1.2019.

Arbeidsoppgaver

  • strategisk utvikling i embetet for å sikre at vi organisatorisk og ressursmessig er i stand til å løse vårt samfunnsoppdrag optimalt
  • samordning av embetets virksomhet internt og eksternt
  • oppfølging av økonomi- og virksomhetsstyring
  • sammen med fylkesmannen, ha personalansvar for direktørene

Det følger også med en del representasjonsoppgaver til stillingen. Oppgavene til assisterende fylkesmann vil for øvrig følge den interne arbeidsdelingen som til enhver tid er fastsatt av fylkesmannen.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som:

  • har relevant høyere utdanning på universitets- eller høgskolenivå
  • er utviklings- og resultatorientert
  • har relevant ledererfaring og gode analytiske og strategiske evner
  • har et bredt samfunnsorientert perspektiv med kunnskap om kommunesektoren
  • har evne til å tenke helhetlig og målrettet og med interesse for lederutfordringer
  • har god innsikt i, eller erfaring fra offentlig forvaltning

Personlig egnethet, evne til konstruktiv dialog, nettverksbygging og samarbeid, samt god muntlig og skriftlig framstillingsevne blir vektlagt.

Vi tilbyr

En utfordrende lederstilling og interessante arbeidsoppgaver i en spennende region. Stillingen har stor variasjon og spennvidde i oppgaver i et godt fagmiljø med høy kompetanse.

Lønn i stillingskode 0129, kr. 989 000 – 1 150 000 i statens lønnsregulativ, fastsatt etter vurdering av erfaring og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Prøvetiden er seks måneder.

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres.

Fylkesmannen kan dekke flytteutgifter etter nærmere avtale.

For Finnmark gjelder nedskrivning av studielån med inntil 25.000,- i året og lavere personskatt.

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen gis av fylkesmannen i Finnmark, Ingvild Aleksandersen, på telefon 991 51 919, eller fylkesmannen i Troms, Elisabeth Vik Aspaker, på telefon 480 82 693.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.

Se vår Facebookside for statusoppdateringer og bilder. Les mer om Vadsø her.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.