Tag Archives: gjerdrum og heni sokn

Kirkeverge

Gjerdrum og Heni menighet er en aktiv menighet med mye aktivitet både for barn og voksne. De to menighetene med hver sine kirker, ble sammenslått til en menighet i 1969. I dag er det et menighetsråd som også har funksjon som fellesråd. Både Gjerdrum og Heni kirke er trekirker på riksantikvarens liste over særskilt værneverdige kirker. I senere tid har menigheten også feiret Gudstjenster på misjonshuset i Ask sentrum. De flotte kirkene våre ligger litt utenfor allfarvei, og menigheten ønsker å være tilstede der folk er, midt i bygda, midt i livet.

Kirkeverge

Gjerdrum kommune har 7000 innbyggere og er i jevn vekst. Administrasjonssenteret i Gjerdrum heter Ask og ligger 3 mil nord for Oslo og 20 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Kirkekontoret har lokaler i Ask sentrum. Gjerdrum og Heni sokn har ett menighetsråd som også har fellesrådsfunksjon, og staben består av 7 kirkelig ansatte.
Menigheten driver Askhøgda barnehage som har ytterligere 5 ansatte. Soknet har to kirker og to kirkegårder.
 
Vi søker en engasjert, utadvendt og ressurssterk person, som vil bidra til å utvikle soknets virksomhet. Søker skal bidra til å styrke samarbeidet med kommunen og annet frivillig arbeid i bygda. I tillegg bør man ha god kjennskap til kirkelig virksomhet, og personlig egnethet vil bli vektlagt. Søker må være medlem i Den norske kirke.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for fellesrådets virksomhet, og sekretær for menighetsrådet
 • Personalansvar for ansatte i soknet inkludert utvikling av stab
 • Økonomi og administrasjon
 • Ansvarlig for drift av to kirker med tilhørende gravplasser
 • Drift og igangsetting av nødvendige prosjekter

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse på høyskolenivå
 • Kompetanse og erfaring innen personalledelse, økonomi og administrasjon, fortrinnsvis fra kirkelig sammenheng
 • Gode IKT ferdigheter og evne til å ta i bruk nye systemer

Personlige egenskaper:

 • Tillitsskapende og omgjengelig både internt og eksternt
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i KLP
 • Grunnkurs for kirkeverger / opplæring