Tag Archives: innkrevingssjef

Kemner/ Skatteoppkrever

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.
Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.
Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med en visjon om å være en motor for vekst og utvikling i Innlandet. Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

Kemner/ Skatteoppkrever 100 % fast st.

Leder av skatte- og innfordringavdelingen rapporterer til økonomisjef og er en del av Økonomistaben i Gjøvik kommune.

Arbeidsoppgaver

Innkreving og regnskapsføring av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
Tyngre innfordring av kommunale krav (ny oppgave fra 2018).
Utføre arbeidsgiverkontroll.
Informere og veilede bedrifter og innbyggere.
Lede skatte- og innfordingsavdelingen.

Kvalifikasjoner

Ønskelig med Bachelor eller høyere utdanning innenfor regnskap, økonomi eller jus. Relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
Spesial eller tilleggsutdanning innenfor relevante fag (innfordring/skatteinnfordring).
Ønskelig med erfaring fra fagområdet.
Ønskelig med ledererfaring og tilleggsutdanning i ledelse.

Personlige egenskaper vi ser spesielt etter:
Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter.
Evne til å se muligheter for forenkling og effektivisering av oppgaver gjennom utstrakt bruk av teknologi og digitale løsninger.
Gode samarbeidsegenskaper.
Evne til å inspirere og motivere medarbeidere.

Vi kan tilby

En faglig utfordrende stilling i en spennende kommune.
Et godt arbeidsmiljø.
Muligheter for videreutvikling innenfor ledelse og fag.

Kontaktpersoner

Nærmere informasjon om stillingen kontakt Marit Lium Dahlborg, kommunalsjef for Administrasjon, forvaltning og teknisk drift (AFT), tlf. 916 28 255.

Unntatt offentlighet må begrunnes!

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.