Tag Archives: instuttsef Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Instituttdirektør ved NOVA

Instituttdirektør ved NOVA

Spennende lederjobb ved et av Norges største samfunnsfaglige oppdragsforskningsinstitutt

Velferdsforskningsinstituttet NOVA er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består i tillegg til NOVA av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) og By- og regionforskningsinstituttet (NIBR).

NOVA utfører forskningsoppdrag med vekt på studier av livsløpet fra barndom til eldre år. Vi forsker på ulike aspekter ved de norske og europeiske velferdssamfunnenes tiltak og tjenester, og er særlig opptatt av mangfold, fordeling og sosial ulikhet. NOVAs samfunnsoppdrag er å drive forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til økt kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser.  Vi skal fokusere på problemstillinger om livsløp, levekår og livskvalitet samt velferdssamfunnets tiltak og tjenester. Evnen til å skape gjennomtenkte prosjektdesign som forener vitenskapelig kvalitet og forskningsetiske krav med relevans og nytteverdi for våre oppdragsgivere er NOVAs fremste konkurransefortrinn. NOVA har en sterk og voksende prosjektportefølje nasjonalt og internasjonalt.

NOVA er organisert i fire forskningsseksjoner, som hver ledes av en forskningssjef, samt en seksjon for administrasjon, som ledes av vår økonomi- og administrasjonssjef. Forskningssjefene og økonomi- og administrasjonssjef utgjør sammen med instituttdirektøren NOVAs ledergruppe.

Instituttdirektør rapporterer til senterleder ved SVA. Instituttdirektør deltar i, og danner sammen med senterleder og de andre direktørene ved SVA-instituttene, ledergruppen ved SVA. 

Som instituttdirektør ved NOVA vil du ha strategiske, faglige og administrative lederoppgaver, med hovedvekt på den daglige driften av NOVA. Du vil ha et særlig ansvar for å ivareta relasjoner til instituttets samarbeidspartnere og brukere internt ved OsloMet, men også eksternt.

Ansvarsområde

 • utvikle og implementere instituttets, SVAs og OsloMets strategier og ambisjoner
 • sikre god vitenskapelig og økonomisk drift av NOVA
 • sørge for at NOVA løser sitt samfunnsoppdrag, og aktivt formidler resultater til aktuelle målgrupper
 • være en pådriver for konstruktiv organisasjonsutvikling og samarbeid, i og på tvers av instituttet, SVA og OsloMet for øvrig
 • sørge for at instituttet er en attraktiv og inkluderende arbeidsplass for våre dyktige medarbeidere
 • gjennom instituttets medbestemmelsesutvalg (MBU) legge til rette for et godt og organisert samarbeid med tillitsvalgte
 • ivareta instituttets arbeidsmiljø, HMS-arbeid og internkontroll

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad innenfor et relevant samfunnsvitenskapelig forskningsområde
 • gode kunnskap om det norske forskningssystemet og forskningspolitiske spørsmål
 • god kunnskap om rammebetingelsene for forskning i UH-sektoren
 • erfaring fra velferdspolitiske forskningsområder
 • god innsikt i akademiske kvalitetskrav
 • relevant erfaring fra oppdragsforskning
 • ledererfaring fra en kunnskapsvirksomhet
 • relevant erfaring fra personalledelse, strategi-, økonomi- og prosjektstyring
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

I tillegg vil det vektlegges

 • evne til å inspirere og skape resultater
 • gode analytiske og strategiske evner kombinert med evne til lagspill
 • evne til å representere organisasjonen på en positiv måte
 • solide og relevante nettverk i og utenfor Norge
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • erfaring fra formidling i media og deltakelse i samfunnsdebatten

Som instituttdirektør er det viktig at du har forståelse for utfordringer knyttet til finansiering av forskning i et skiftende marked med svært ulike aktører, og samtidig har god forståelse for hva det innebærer å lede en kunnskapsbedrift der tillit og samarbeid er viktigste stikkord. NOVA som en organisasjon i OsloMet er under kontinuerlig utvikling. Stillingen stiller store krav til strategisk organisasjonsutvikling og evne til å utvikle relasjoner. NOVAs organisasjon er preget av selvdrevne forskere med sterk dedikasjon for forskning innen velferdsområdet, og vår nye direktør må ha evne til å motivere til lagspill i en kunnskapsorganisasjon, være orientert mot internasjonalt forskningssamarbeid og kunne understøtte forskningens samfunnsoppdrag. 

Vi kan blant annet tilby deg

 • en spennende lederstilling på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • en interessant stilling med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • et inkluderende og hektisk miljø med stort faglig engasjement
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål sammen med søknaden. Søknaden må være skrevet på norsk, og resten av dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ved problemer med opplasting av dokumenter, kontakt mlskog@oslomet.no

Andre opplysninger

Instituttdirektør ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder, maksimalt 12 år, jf. UH-loven §6-4.

Lønn etter avtale og iht. Statens lønnsregulativ. Stillingen er innplassert i stillingskode 1538 Fagdirektør.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Kåre Hagen, senterleder SVA, tlf.: 95217508

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonene i denne annonsen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen” logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.