Tag Archives: kirkeverge Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Kirkeverge/daglig leder

Kirkeverge/daglig leder

Har du lyst på en spennende lederstilling i et arbeidsmiljø med mye engasjement og kunnskap? Kirkevergen har ansvar for meningsfulle tjenester som betyr mye for mange – i viktige faser av livet. Kirkens samfunnsansvar favner både kirkelige handlinger, gravplass for alle og forvaltning av kulturarv i form av kirkene.  Sør-Innherad kirkelige fellesråd lyser ut 100 % stilling som kirkeverge/daglig leder. Stillingen er ledig fra 1. september.

Sør-Innherad kirkelige fellesråd omfatter de tre kommunene Frosta, Levanger og Verdal med nærmere 38.000 innbyggere. Fellesrådsområdet består av 11 sokn med et variert tilbud innen menighetsarbeid, trosopplæring, kirkemusikk og diakoni. Menighetene innenfor fellesrådets grenser er en del av Stiklestad prosti. Fellesrådet har 35 ansatte fordelt på ca. 26 årsverk, og dekker kirke- og gravplassdrift, kirkemusikk, trosopplæring, diakoni og administrasjon. Det er 14 kirkebygg og 15 gravplasser innenfor Sør-Innherad kirkelige fellesråd.

Kirkekontoret er for tiden lokalisert til Levanger rådhus. Det er også kontorsteder i Verdal og på Frosta. Kirkevergen er daglig leder for fellesrådets samlede virksomhet, og er også sekretær og saksbehandler for Sør-Innherad kirkelige fellesråd med folkevalgte fra de elleve soknene. Innenfor dagens organisering har kirkevergen en ledergruppe med fire linjeledere med delegert fagansvar, personalansvar og økonomiansvar.

Arbeidsoppgaver
 • Lede og utvikle virksomheten i tråd med gjeldende lovgivning og fellesrådets målsettinger.
 • Ansvar for drift og forvaltning av kirkene og gravplassene.
 • Utøve arbeidsgiveransvar, planarbeid og økonomistyring på vegne av fellesrådet.
 • Legge til rette for et godt arbeidsmiljø og utvikling av ansatte, i samarbeid med prosten som arbeidsgiver for prestene.
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning eller tilsvarende kvalifikasjoner.
 • Dokumentert ledererfaring, der endringsledelse fra sammensatte organisasjoner blir spesielt vektlagt.
 • God kjennskap til kirkelig forvaltning og organisering.
 • Medlemskap i Den norske kirke.
Personlige egenskaper
 • Utviklingsorientert og engasjert.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet er viktig, og det vil bli gjennomført intervju med aktuelle kandidater.
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning i KLP.