Tag Archives: kirkeverge steinkjer

Kirkeverge / daglig leder

KIRKEVERGE / DAGLIG LEDER I 100% STILLING

Dagens virksomhet i Steinkjer kirkelige fellesråd omfatte ni sokn med ni kirker, to kapeller og elleve kirkegårder, i tillegg finnes det ett livssynsnøytralt gravkapell. Steinkjer kirkelige fellesråd drifter også krematorium for Midt-Norge.

Fra 01.01.20 vil Verran- og Steinkjer kommune bli nye Steinkjer kommune. Tilsvarende sammenslåing vil også gjelde for kirkens aktiviteter i disse kommunene.

Sammenslåingen vil medføre en felles kirkeverge for det nye området.

Prosjektorganisasjonen for sammenslåingen lyser nå ut 100 % stilling som kirkeverge/daglig leder for nye Steinkjer kirkelige fellesråd.

Dagens virksomhet i Steinkjer kirkelige fellesråd omfatter for tiden ni sokn med ni kirker, to kapeller og elleve kirkegårder, i tillegg finnes det ett livssynsnøytralt gravkapell. Steinkjer kirkelige fellesråd drifter også krematorium for Midt-Norge. I Verran er det ved sammenslåingen ett sokn, tre kirker og fire kirkegårder.

De to fellesrådene har vel 28 ansatte og er for Steinkjer sin del lokalisert i kontorfellesskap med prost og seks prester sentralt i Steinkjer sentrum. For Verran sin del er lokaliseringen sentralt i Malm.

Kirkevergen skal være daglig leder for fellesrådets administrative og operative oppgaver i det sammenslåtte området.

Fram til sammenslåing 01.01.20 vil kirkevergen bare ha ansvar for nåværende Steinkjer kirkelige fellesråd.

Vi søker etter en dyktig, tydelig og handlekraftig leder.

Arbeidsoppgaver

  • Lede og utvikle virksomheten i tråd med gjeldende lovgivning og fellesrådets målsettinger
  • Ansvar for drift og forvaltning av kirkene
  • Utøve arbeidsgiveransvaret, planarbeid og økonomistyring på vegne av fellesrådet
  • Legge til rette for et godt arbeidsmiljø og utvikling av ansatte

Kvalifikasjoner

  • Relevant utdannelse eller annen tilsvarende relevant bakgrunn innen administrasjon/personal, ledelse og økonomi.
  • Det er ønskelig med kjennskap til kirkelig forvaltning og organisering.
  • Medlemskap i Den norske kirke.
  • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. kirkelovens § 29.

Personlige egenskaper

  • Utviklingsorientert og engasjert
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder av fellesnemnda, Per Ole Austmo, tlf. 414 72 835.
Søknad og CV med nødvendig dokumentasjon sendes Fellesnemda for Steinkjer og Verran, Postboks 3043, 7709 Steinkjer.