Tag Archives: Kommunalsjef næring og arbeid

Kommunalsjef næring og arbeid

Kommunene Svelvik, Drammen og Nedre Eiker har sammen startet byggingen av Nye Drammen kommune som 1. januar 2020 får 100 000 innbyggere, ca 6.500 ansatte og blir landets 7. største kommune. Den nye kommunen skal bli regionshovedstad vest for Oslo med Drammen som sentrum. Nye Drammen har høye ambisjoner for tjenestetilbud, stedsutvikling og lokaldemokrati.   

Se også www.nyedrammen.no

Kommunalsjef næring og arbeid – Drammen kommune

Som kommunalsjef for næring og arbeid vil du få ansvar for å gjennomføre strategier for næringsutvikling i Drammens-regionen. Stillingen innebærer et særlig ansvar for og en ledende rolle i utviklingen av arbeidet med å knytte næringslivet tettere opp mot kommunens virksomhet.

Du vil også få ansvar for å gjennomføre strategier som fremmer arbeid og inkludering i kommunen, for utviklingen av NAV-tjenester i nær dialog med direktør for arbeid og inkludering og leder for NAV.

Stillingen preges av et stort behov for tverrfaglig samarbeid i hverdagen. Det forventes at du i tillegg til å utvikle eget fagområde jobber tett med andre kommunalsjefer og stabsledere for å nå kommunens felles mål. Som kommunalsjef for næring og arbeid blir du en del av rådmannens utvidede ledergruppe og du får en sentral rolle i etableringen av ny kommune. Du rapporterer personalmessig til direktør for arbeid og inkludering, og vil rapportere faglig til flere av direktørene i rådmannens lederteam.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Delta i utvikling og gjennomføring av strategier og planer for næringsutvikling, samt organisere og videreutvikle næringslivskontakt med kommunen
 • Rådgiving til kommunens ledelse i næringsspørsmål
 • Tilrettelegging for næringsvekst, etablering samt utvikling av spennende løsninger
 • Legge til rette for betydelig økt nærings-, innbygger- og brukermedvirkning
 • Utvikle en arbeidsform basert på relevant samhandling med interne og eksterne aktører
 • Delta i utredningsarbeid, utarbeide saker til formannskapet/rådmannens lederteam, samt følge opp vedtak
 • Sikre utvikling og ivaretakelse av NAV kontorer og tjenester på et høyt kvalitetsmessig nivå

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Relevant næringslivserfaring kombinert med 3-årig utdanning er også aktuell bakgrunn
 • Erfaring fra arbeid og dialog med næringslivsaktører/næringsutvikling
 • Erfaring med å lede ledere
 • Erfaring som prosjektleder eller som ansvarlig for gjennomføring av store og komplekse arbeidsoppgaver
 • Erfaring med ledelse av strategiske oppgaver
 • Har ledet større utviklings- eller endringsprosesser med gode resultater
 • God kjennskap til offentlig sektor

Personlige egenskaper

 • Du bygger nettverk og utvikler relasjoner
 • Du har gode kommunikasjons- og presentasjonsevner
 • Du tenker nytt, har endringskompetanse og er omstillingsdyktig
 • Du bidrar til engasjement og eierskap til problemstillinger og løsninger hos dem du leder
 • Du er fokusert på brukerbehov og resultatoppnåelse
 • Du leder gjennom tillit, åpenhet og involvering
 • Du tåler å stå i krevende situasjoner og håndtere press og motgang
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være med og påvirke utformingen av en ny organisasjon
 • Lønn etter avtale

Ta gjerne uforpliktende kontakt med Direktør for arbeid og inkludering Manuela Ramin Osmundsen i Drammen kommune tlf.  90 68 60 30 eller Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 90 58 41  

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt i en innledende fase, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Det vil utarbeides offentlig søkerliste. Evt. ønske om unntak fra offentlighet må grunngis særskilt i søknaden. For å avspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke. For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.