Tag Archives: kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Avdelingsdirektør kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

I Helsedirektoratet jobber vi for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester. Vi holder til i Oslo og Trondheim.

Avdelingsdirektør kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Vi søker en faglig sterk, målbevisst, utviklingsorientert og inspirerende leder til å lede avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Som leder av denne avdelingen vil du få muligheten til å forme og påvirke arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet  i norsk helse- og omsorgstjeneste.

Avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet er en metodeavdeling i divisjon kvalitet og forløp som jobber med å støtte helse- og omsorgstjenesten i deres arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Avdelingen har hatt ansvar for Pasientsikkerhetsprogrammet som akkurat er avsluttet og har utarbeidet en handlingsplan for hvordan arbeidet skal videreutvikles de neste årene. Avdelingen har også ansvar for støtte helse- og omsorgstjenesten i arbeidet med implementering av forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring med tilhørende veileder.

Avdeling har p.t 20 årsverk og som avdelingsdirektør vil du rapportere til divisjonsdirektør for kvalitet og forløp og inngå i ledergruppen i divisjonen. Stillingen er fast og det er ønskelig med tiltredelse 1.1.2020.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for implementering av Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyheter/en-felles-innsats-for-pasientsikkerhet)
 • Veilede i implementering av forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
 • Systematisk utvikle Helsedirektoratets kvalitetsmodell
 • Resultat-, personal og budsjettansvar for egen avdeling
 • Motivere, inspirere og lede kompetente medarbeidere
 • HMS-ansvar for avdelingen
 • Bidra til videreutvikling av divisjon for kvalitet og forløp og Helsedirektoratet som organisasjon
 • Samarbeide tett med aktørene i helseforvaltningen og helse- og omsorgstjenesten
Kvalifikasjoner

Det er krav om:

 • God kjennskap til helse- og omsorgstjenesten i Norge
 • Relevant høyere utdanning
 • Ledererfaring fra tilsvarende nivå­ fra offentlig eller privat virksomhet
 • Motiverende egenskaper og evne til å få det beste ut av dine medarbeidere
 • Kompetanse i og erfaring fra kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid
 • Kompetanse i og erfaring med ledelse og prosjektledelse
 • God kjennskap til offentlig forvaltning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Kunnskap om digitaliserings- og forvaltningssystemer
 • God innsikt i og forståelse for statsforvaltningen og politiske prosesser
 • Kunnskap om helsesystemer
 • Kjennskap til brukermedvirkning og aktørinvolvering
 • En leder som er modig og evner å trekke kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet i Norge et hakk videre
 • En leder som engasjerer, motiverer og inspirer sine medarbeidere til å teste ut nye metoder og tiltak
 • En leder som leverer treffsikkert innen frister
Personlige egenskaper

Som leder i Helsedirektoratet må du ha gode lederegenskaper. Du identifiserer deg med verdiene våre – faglig styrke, åpenhet og samarbeid – og etterlever våre lederkriterier. Vi ser etter en leder som har evne til å tenke nytt og utvikle organisasjonen. Du er god til å kommunisere og lytte, er empatisk og finner løsninger i komplekse arbeidsprosesser. Oppgaveporteføljen er bred og variert, så du må ha evne til å sette deg raskt inn i oppgavene. Stillingen gir en utstrakt kontaktflate med andre offentlige aktører og brukergrupper. Vi ser etter deg som kan skape og utvikle gode relasjoner og skape oppslutning om felles mål og verdier.

Vi tilbyr
 • stilling som avdelingsdirektør (kode 1060) i lønnsspennet kr 900 000 -1 100 000
 • en interessant og utfordrende jobb i en organisasjon i endring
 • godt arbeidsmiljø med hyggelige kolleger
 • viktige oppgaver i en virksomhet med stort samfunnsansvar
 • mulighet for trening inntil 2 timer i uken i våre lokaler
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikringer i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid
 • nye, flotte lokaler på Storo

Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.