Tag Archives: leder avdeling ambulerende tjenester og oppfølging i heldøgnsbemmanede boliger

Avdelingsleder i enhet rus og psykisk helse

 

Velkommen til Grimstad kommune!

Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim sektor, et IKT-miljø som er verdensledende på sine felt, mange småbedrifter, et framtidsrettet utdanningsmiljø og en offensiv landbruksnæring.
 
Grimstad er i tillegg en universitetsby og en teknologiby, som har tett samarbeid med næringslivet i kommunen og regionen.
 
«Skjærgårdsbyen Grimstad» har store områder som er disponible for fastboende og gjester, og gjennom «Sykkelbyen Grimstad» er det et godt utbygd nett av sykkelstier for sykling til jobb, for tur og trening.
Grimstad kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør den viktigste ressursen. Våre verdier er mot, åpenhet, redelighet og respekt. Verdiene skal gjenspeiles i møte med medarbeidere og innbyggere.
 
I Grimstad kommune skal ingen diskrimineres på grunn av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, nedsatt funksjonsevne, religion eller seksuell legning.

Kommunen arbeider for å bli en heltidskommune og ansetter derfor fortrinnsvis i hele stillinger.

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4.

Avdelingsleder i enhet rus og psykisk helse

Helse og omsorgsektoren i Grimstad kommune er inne i spennende omstillingsprosesser. Et av satsningsområdene er ledelse og struktur i sektoren. I denne forbindelse søkes det etter en avdelingsleder i rus og psykisk helse i avdeling ambulerende tjenester og oppfølging i heldøgnsbemmanede boliger

Arbeidsoppgaver

 • Varierte lederoppgaver.
 • Hovedoppgaver er å sørge for daglig drift og tjenesteleveranse.
 • Du har fag, personal og økonomi oppfølgingsansvar.
 • Du har også ansvar for oppfølging av ulike forbedringsprosjekt.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert vernepleier/sykepleier med lederkompetanse, vi er spesielt ute etter erfaring som leder i kommunal og/eller statlig drift.
 • Kandidater med videreutdanning i ledelse foretrekkes.
 • Relevant erfaring som leder er viktig.
 • Videreutdanning og erfaring innen psykisk helse og/eller rus er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet med fleksibilitet, systematikk, lojalitet, kreativitet, og det å mestre å stå i krevende situasjoner vil vektlegges.
 • Du må ha evne til å planlegge, legge strategier og vise til hvordan du jobber for å nå mål.
 • Du må ha evner til økonomisk styring og planlegging.
 • Du må ha gode samarbeidsevner og være god på skriftelig og muntlig kommunikasjon.
 • Være initiativrik, kreativ og ha gjennomførngsevne
 • Evne å ta ansvar.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgave, samt stor grad av selvstendige arbeidsoppgaver. Du blir en del av et lederteam i enheten.
 • Tjenesten er kompleks med mange samarbeidspartnere og det satses på kompetanse og kvalitet blant annet ved hjelp av velferdsteknologiske hjelpemidler.
 • Grimstad kommune har en egen fag og utviklingsavdeling som tjenesten samarbeider med.
 • Lønn etter avtale

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes