Tag Archives: leder Beste Praksis

Seksjonsleder Beste praksis

Utviklings- og kompetanseetaten er Oslo kommunes interne tjenesteleverandør. Våre 350 ansatte leverer en bredde av tjenester til kommunens 50 ulike virksomheter innen blant annet prosjektledelse, IT, anskaffelser, organisasjonsutvikling, lederstøtte, rekruttering, lønn, regnskap og kommunikasjon.

Vi er en viktig bidragsyter i Oslo kommunes digitale transformasjon: Å gi innbyggere og næringsliv et heldigitalt møte med kommunen gjennom smartere, mer effektive, mer samordnede og universelt utformede tjenester. Og vi har et særskilt ansvar for å sørge for at kommunens 53.000 ansatte får tilgang til moderne og effektive verktøy, slik at mest mulig tid kan brukes på å innfri målbildet mot innbyggerne.

For å være rustet til å svare på akselererende krav fra digitaliseringen, har etaten gjennomført et organisasjonsutviklingsprosjekt, og bygger organisasjonen på nytt. Tjenester står i sentrum, og vi legger vekt på forretningsorientert dialog og tjenesteutvikling. Vi tar mål av oss om å besitte og spre beste praksis innen en bredde av satsingsområder.

Seksjonsleder Beste praksis

Seksjon for Beste praksis har ansvar for å etablere og drive fagnettverk som besitter og deler beste praksis innen utvalgte satsningsområder for kommunens virksomheter. Seksjonen bistår byrådsavdelingene med rådgivning på strategisk prioriterte satsningsområder gjennom utredninger, analyser,  forslag og implementering av aktiviteter og tiltak innen HR, strategisk kompetansestyring, og virksomhetsstyring. Seksjonen drifter også UKE-akademiet som tilbyr målrettede kurs og kompetansetiltak for kommunens virksomheter.

Stillingen som seksjonsleder er organisatorisk plassert i Avdeling for virksomhetsdialog og rapporterer direkte til avdelingsdirektøren. Seksjonen har sju ansatte i tillegg til seksjonsleder.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til aktiv relasjonsbygging mot virksomhetene for å profilere UKE som kommunens tjenesteleverandør og utøver av beste praksis
 • Anbefale og etablere fagnettverk innen utvalgte satsningsområder for utbredelse av beste praksis (centre of excellence) i kommunen
 • Etablere og følge opp evangelistrollen som leder for fagnettverk og være pådriver for arbeidet i nettverkene både internt og eksternt
 • Videreutvikle UKE-akademiet og bredde tjenestespekteret til å dekke strategiske kompetanseområder og relevante satsningsområder for beste praksis i kommunen
 • Ansvarlig for leveranser i årlige tildelingsbrev og rådgivning innen fagområdene strategisk kompetansestyring og virksomhetsstyring
 • Personal- og budsjettansvar. Dette omfatter blant annet kompetanseutvikling og rekruttering, resultatkrav og rapportering innen økonomiområdet
Kvalifikasjoner
 • Universitets- / eller høyskoleutdanning. Relevant erfaring med gode resultater kan kompensere for manglende utdanning
 • Ledererfaring eller prosjektledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner
 • God forståelse for IT og anvendelse av teknologi
 • Erfaring med å navigere «politisk» og på tvers i store organisasjoner for å få gjennomslag for planer
 • Erfaring med å bygge nettverk og å jobbe i matrise
Personlige egenskaper
 • Du er en relasjonsbygger med godt nettverk
 • Du er fremtidsrettet, nytenkende og engasjert
 • Du er løsningsorientert og har sterk gjennomføringsevne
 • Du kommuniserer godt, skaper entusiasme og evner å formidle et budskap klart og tydelig
 • Du er en tydelig leder og evner å motivere andre til å levere
 • Du har kommersiell forståelse og har god evne til å bygge konsepter
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale, avhengig av erfaring og kompetanse
 • Mulighet til å jobbe med en av Norges største og mest komplekse organisasjoner, og bidra til endringsreisen
 • Jobb i en organisasjon som legger stor legger vekt på kompetansebygging og utvikling
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo Pensjonsforsikring, fleksitidsavtale
 • Sentral beliggenhet med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter