Tag Archives: leder bø og malnes menighet

Kirkeverge / Daglig leder

Lengst vest i øyriket Vesterålen, med særegne fjellformasjoner og i naboskap med storhavet, ligger Bø kommune med ca. 2.700 innbyggere.

Vi er stolte av, og glad I kommunen vår. I Bø finner du:

Kjempeflotte oppvekstsvilkår for barn og unge. Et mangfold av kultur og idrettsaktiviteter. Godt og bredt service- og tjenestetilbud. Et varmt og inkluderende samfunn. En kommune det er godt å bo i, og behagelig å bli gammel i. Vakker, spektakulær og storslått natur du kan benytte gratis.

BØ OG MALNES MENIGHETSRÅD SØKER KIRKEVERGE / DAGLIG LEDER

Bø og Malnes menighet er ett sokn, har 2 kirker og 5 kirkegarder, og betjenes av sokneprest, kirkeverge, diakon, menighetssekretær, kirketjener og organist. Kirkekontoret er samlokalisert i Bø kommunes rådhus. Vår mangeårige kirkeverge går nå av med pensjon. Bø og Malnes menighet har derfor ledig 100 % fast stilling som

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for menighetsrådets/fellesrådets virksomhet.
 • Lede, koordinere og organisere aktivitetene innenfor fellesrådets ansvarsområde og lede staben.
 • Personalansvar for ansatte i fellesrådet.
 • Økonomisk og administrativt lederansvar, herunder plan og budsjettansvar.
 • Drift og vedlikehold av kirker og gravplasser, og utøve tilsyn og forvaltning av kirker, gravplasser og andre kirkelige bygg og eiendommer.
 • Sekretær og saksbehandler for menighetsrådets/fellesrådets virksomhet.
 • Kontakt og rapportering til offentlige myndigheter.
 • Ansvaret for at:
  • Kirkesektorens tilsatte bidrar til realisering av vedtatte mål.
  • At kirkesektoren til enhver tid er hensiktsmessig organisert.
  • Det legges til rette for et godt arbeidsmiljø som grunnlag for de tilsattes utvikling, arbeidsinnsats og trivsel.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra høyskole innen ledelse, personal, IT og Økonomi.
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og kirkelig organisering og ideologi.
 • Personal- og økonomierfaring.
 • Kunnskap og forståelse for historiske verdier er ønskelig.
 • Medlemskap i Den norske kirke, og vise engasjement og lojalitet til den norske kirkes grunnverdier og visjon.
 • Personlig egnethet.
 • Det er ønskelig at den ansatte disponerer bil.

  Annet

 • Lønn etter avtale. Pensjonsordning gjennom KLP.
 • Spørsmål om stillingen kan rettes til Fellesrådets leder Inger Johanne Iversen, tlf. 911 11 921.

Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes:

Bø og Malnes menighetsråd/kirkelige fellesråd ved leder Inger Johanne Iversen

Kirkekontoret

Veaveien 50

8475 Straumsjøen