Tag Archives: leder dokumentbehandling

Leder for dokumentarkivet

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

Leder for dokumentarkivet

Spennende og fremtidsrettet stilling i NRK

Vil du utgjøre en forskjell? Dokumenthåndtering i NRK er et område i sterk utvikling, med behov for digitalisering og utvikling av systemer og tjenester. Vi har store ambisjoner for dette fagområdet, og vi trenger derfor en visjonær og faglig sterk leder som evner å sette seg i førersetet for dette viktige utviklingsarbeidet.

Du vil få ansvar for å lede utviklingsarbeidet av NRKs dokumentforvaltning i tråd med virksomhetens øvrige informasjonsforvaltning. Det ligger også i stillingens ansvar å utvikle gode prosesser for dokumenthåndtering som etterleves i hele NRK .

Øvrige oppgaver:

  • Utarbeide strategi for arkivtjenesten slik at NRK får et helhetlig og hensiktsmessig dokumentarkiv til glede og nytte for alle sine ansatte
  • Implementere ny arbeidsflyt for dokumenthåndtering i NRK knyttet opp mot sentrale arbeidsprosesser i NRK
  • Utrede og planlegge innebygget arkivfunksjon integrert med NRKs eksisterende og planlagte systemer
  • Forvalte NRKs virksomhetsdokumentasjon i henhold til gjeldende lover og interne retningslinjer
  • Sikre at NRK etterlever offentleglova
  • Ivareta ansvar for NRKs historisk materiale og avlevering til Riksarkivet
  • Lede og utvikle et team på seks medarbeidere
  • Sikre at teamet har rett kompetanse og kapasitet
  • Inneha ansvar for budsjett, økonomi og leveranser

Kan du lykkes i denne stillingen? Vi mener du bør ha ledererfaring fra tilsvarende fagområde, gjerne i en organisasjon av en viss kompleksitet. Erfaring fra endrings- og utviklingsprosjekter knyttet til digitalisering bør inngå i din erfaring. Du evner å tenke strategisk og langsiktig, samt ha kjennskap til regelverk, standarder og retningslinjer innen for fagområdet. Du må ha høyere utdanning med relevant fagkrets, helst på masternivå. Du kommuniserer godt på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også ovenfor vår oppdragsgiver.