Tag Archives: leder DPS Strømme

Enhetsleder DPS Strømme poliklinikk

– Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Vil du bli vår nye enhetsleder?

DPS Strømme poliklinikk

DPS Strømme består av psykiatrisk poliklinikk i Kristiansand og Mandal, døgnenhet og Ambulant akutteam.

Ved vår polikliniske enhet er det fra 01.10.2019 ledig 100 % st. fast som enhetsleder. Poliklinikken har kontor både i Kristiansand og Mandal. Enheten består av 54 årsverk fordelt på 5 team. Psykiatrisk poliklinikk, gruppeterapiteam og oppfølgingsteam i Kristiansand, samt psykiatrisk poliklinikk og rehabiliteringsteam i Mandal.

Enhetsleder har det faglige og administrative ansvaret for den daglige driften av psykiatrisk poliklinikk, Kristiansand og Mandal.

Enhetsleder inngår i avdelingens lederteam og rapporterer til avdelingssjef.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig og administrativt lederansvar for den daglige driften av enheten.
 • Ansvarlig for fagutvikling (ivareta fagutvikling i enheten i tråd med enhetens behandlingstilbud og sykehusets verdigrunnlag).
 • Personalansvar (sykefraværsoppfølging og arbeidsmiljøtiltak, ForBedring kartlegging/oppfølging).
 • Samarbeid med 1.linjetjeneste og andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Økonomiansvar.
Kvalifikasjoner
 • Ledererfaring.
 • Det er ønskelig med formell lederkompetanse.
 • Erfaring fra det psykiske helsefagfelt.
 • Grunnleggende IKT-kunnskap.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.