Tag Archives: leder elverum kirkelige fellesråd

Kirkeverge

Kirkeverge

Elverum kommune ligger i Østerdalen og har om lag 21.200 innbyggere.
Elverum kirkelige fellesråd består av 5 sokn og har like mange kirker og gravlunder.
Hver menighet byr på variert aktivitet etter en folkekirkelig profil. Det kirkelige arbeidet
er en viktig kulturfaktor i lokalsamfunnet.
Kirkekontoret er lokalisert i felles kontorer for alle ansatte inkludert prost og 3
sokneprester. Vi er til sammen 23 medarbeidere i forskjellige roller.
For enda mer informasjon, se oss på

www.elverum.kirken.no

www.elverum.kommune.no

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle virksomheten i tråd med gjeldende lover/regler og fellesrådets
 • målsetting
 • Daglig ledelse av fellesrådets ansvarsområder når det gjelder
 • arbeidsgiveransvar, plan- og økonomiarbeid.
 • Ansvar for drift av 5 kirker og gravlunder
 • Saksforbereder og sekretæroppgaver for fellesrådet.
 • o Videreføre og utvikle samarbeidet med Elverum kommune.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høyskolenivå/universitetsnivå
 • Det er ønskelig med særlig kompetanse innen ett av følgende fagområder
 • – Ledelse og personalledelse
 • – Økonomistyring og forvaltning
 • – Kompetanse fra drift/anlegg samt gode IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig
 • Du har bred erfaring, gode samarbeidsevner, har evne til å se medarbeiderne
 • Du har evne til å arbeide strategisk og er utviklingsorientert
 • Du er selvstendig, tenker helhet og har god evne til tverrfaglig samarbeid
 • Du har et tydelig ønske om å fremme en levende og inkluderende folkekirke i
 • Elverum samfunnet
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med stort mangfold og varierte arbeidsoppgaver.
 • Konkurransedyktig lønn etter kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk.
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i KLP
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke