Tag Archives: leder FFI

Direktør for strategisk samfunnskontakt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Direktør for strategisk samfunnskontakt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) søker en faglig sterk og erfaren strategisk rådgiver med god innsikt i politikk og samfunnsliv. Direktøren vil lede arbeidet med FFIs overordnede prioriteringer og ambisjoner og strategiske kjernebudskap.

Direktøren blir del av en nyopprettet rådgivergruppe som rapporterer direkte til administrerende direktør. Direktøren blir en sentral rådgiver for administrerende direktør, ledelsen og styret.

Noe reisevirksomhet inngår i stillingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede det interne prosjektet Strategisk posisjonering fram mot beslutning på øverste nivå
 • Utarbeide overordnede strategiske kjernebudskap
 • Ha en sentral rolle i det overordnede strategiarbeidet ved instituttet
 • Utarbeide og iverksette strategi for samfunns- og myndighetskontakt
 • Bidra til å styrke relasjonen til etablerte samarbeidspartnere
 • Bidra til å identifisere nye områder og relasjoner som er strategisk relevant for FFI
 • Ha hovedansvar for å utarbeide ledelsens taler og presentasjoner
 • Være strategisk rådgiver og sparringspartner for administrerende direktør

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på masternivå eller høyere
 • Inngående kjennskap til og god innsikt i politikk og offentlig forvaltning
 • Erfaring fra samfunns- og myndighetskommunikasjon
 • Erfaring med å lede betydelige strategiprosesser
 • Svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne i norsk og engelsk
 • Evne til å sette seg inn i teknisk komplekse fagområder, og god evne til å formidle det
 • Erfaring fra politiske prosesser er en fordel
 • Kjennskap til forsvarssektoren er en fordel

Vi søker deg som er analytisk og gjør selvstendige vurderinger som du prioriterer på en hensiktsmessig måte. Du er initiativrik og løsningsorientert. Du har strategisk teft og forfølger mulighetene målrettet og effektivt. Du spiller godt på lag med andre, deler kompetanse og er en relasjonsbygger.

Du må kunne trives med utadrettet virksomhet, mange og varierte oppgaver og høyt arbeidstempo. Du er pålitelig og har høy integritet. Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker jobb hos oss, må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i samsvar med det som er nødvendig for stillingen. Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, avtale med treningssenter, bedriftsidrettslag, bedriftshytter og andre sosiale tilbud. Som tilsatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnsplasseringen ved FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen og arbeidsoppgavene får du ved å ta kontakt med administrerende direktør John-Mikal Størdal, tlf. 63 80 71 00 eller 958 78 325.

Send elektronisk søknad, merket ref. nr. 2018/01550, sammen med dokumentasjon fra utdanning og arbeidserfaring, fra www.ffi.no.