Tag Archives: leder for legeseksjonen

Seksjonsleder radiologi

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.

Seksjonsleder radiologi

Seksjonsleder ved røntgenavdelingen UNN HF.

Vi søker en leder for legeseksjonen som vil inngå i avdelingens lederteam, og samtidig inneha funksjon som avdelingens medisinskfaglige ansvarlige.

Røntgenavdelingen Tromsø er organisert i 9 seksjoner, hvorav radiologene på generell seksjon i Tromsø, som er inndelt i 5 organgrupper; abdomen, thorax, nevro, barn, muskel/skjelett og LIS, er en egen seksjon.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er et stort sykehus i norsk målestokk. Vi har sykehus både i Tromsø, Harstad, Narvik og på Svalbard, mer enn 6000 ansatte, og driver med svært moderne kreftutredning og behandling der Røntgenavdelingen spiller en sentral rolle. Sykehuset har alle spesialiteter og fagfelt. Det gir deg mulighet til forskning og samarbeid på tvers av en rekke fagfelt. Røntgenavdelingen har en moderne maskinpark og høyt spesialiserte fagfolk. Et topp moderne PET-senter ble tatt i bruk sommeren 2018. Hos oss utføres ikke bare rutinemessige utredninger, men også avanserte prosedyrer på lik linje med det som gjøres ved de større sykehusene i Norge og i utlandet. Dette gjelder også avanserte intervensjonsprosedyrer og de fleste utredninger på barn.

Sykehuset samarbeider tett med UiT, Norges arktiske universitet, som ligger på den andre siden av vegen. Den korte avstanden gjør at vi får en enkel og uformell dialog på tvers av institusjonene. Flere av våre ansatte har også delstillinger ved Universitetet. Røntgenavdelingen er til enhver tid involvert i flere regionale, nasjonale og internasjonale studier. Dette gir unike karrieremuligheter for deg som ønsker utfordringer og faglig utvikling.

Sykehuset ligger nært både Tromsø sentrum og flyplassen, og nesten uansett hvor du bor på Tromsøya kan du gå eller sykle til jobben. Om vinteren kan du gå på ski til jobben gjennom lysløypa, mens nordlyset flammer over hodet på deg – og når arbeidsdagen er over kan du dra rett på padletur eller fjelltur. Hvor mange av dine kolleger kan skilte med det…?

Arbeidsoppgaver
 • Drifts-, fag- og personalansvar for legeseksjonen
 • Lede etter vedtatte mål og strategier for avdelingen
 • Inngår i avdelingens lederteam
 • Seksjonsleder rapporterer til avdelingsleder og er stedfortreder for denne ved behov.
 • Det gis mulighet for å kombinere stillingen med klinisk arbeid eller forskning i avdelingen.
 • De fleste av de administrative oppgavene ivaretas av merkantilt personell i avdelingen.
Kvalifikasjoner
 • Helsefaglig bakgrunn, (bachelor eller høyere utdanning)
 • Lederutdanning eller ledererfaring er ønskelig, men nødvendig kursing/opplæring vil bli tilbudt.
Personlige egenskaper
 •  Evne til å se helhet i driftsplanlegging
 •  Gode samarbeidsevner
 •  Gjennomføringsevne, kreativ og nytenkende
 •  Evne til å se og utvikle medarbeidere
Vi tilbyr
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Høyt faglig nivå
 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale