Tag Archives: leder funskjonshemmede

Avdelingsleder habilitering – Enhet for livsmestring

Søgne kommune ligger vakkert plassert ved sørlandskysten like vest for Kristiansand. Kommunen har 11 500 innbyggere og opplever sterkt vekst. Vi har et godt kultur- og fritidstilbud, og rekreasjonsmulighetene er mange. Dette kombinert med kort avstand til Kristiansand gjør Søgne til en attraktiv bokommune for mange. For mer informasjon les mer her.

Søgne kommune er en allsidig organisasjon som tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø. Vårt fokus er fornyelse, brukerorientering og kvalitet i tjenestene. Vi jobber for at du som medarbeider får brukt din kompetanse og opplever glede og arbeidslyst. Søgne kommune har nærmere 900 ansatte.

Avdelingsleder habilitering – Enhet for livsmestring

Nyopprettet spennende avdelingslederstilling i enhet for livsmestring.
Enheten er i stadig utvikling og endring. Avdeling for botjenester til voksne personer med nedsatte funksjonsevner skal utvides. Det skal bygges nye omsorgsboliger og med økt bemanning er det behov for en avdelingsleder i tillegg til dagens leder i botjenesten/oppfølgingstjenesten habilitering. Avdelingslederne vil ha personalansvar for ca. 30 ansatte hver. Stillingens ansvarsområde kan endres ved eventuelle organisatoriske endringer.

Avdelingen er en del av Enhet for livsmestring. I tillegg til habiliteringstjenester til personer med nedsatte funksjonsevner, gir enheten tjenester til personer knyttet til psykisk helse og rusavhengighet. Enhetens målsetting er å gi gode tjenester i en arbeidshverdag preget av trivsel, gjensidig åpenhet og tillit. Verktøyet er høy grad av tverrfaglig samarbeid kombinert med den enkelte ansattes kompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • Lede botjenesten habilitering i samarbeid med annen avdelingsleder.
 • Yte omsorgstjenester i samarbeid med fagledere og miljøpersonalet.
 • Personal- og fagansvar samt økonomiansvar.
 • Turnusplanlegging /ressursstyringssystem.
 • Deltakelse i – og medvirke til – utvikling av ledergruppen.
 • Bidra til utvikling av planarbeid.

Kvalifikasjoner

 • 3-årig helse- og sosialrelatert høgskoleutdanning. Pedagogisk utdannelse kan vurderes.
 • Kunnskap i arbeidet med funksjonshemmede og relevant lovverk for tjenestens virksomhetsområde.
 • Ønskede kvalifikasjoner: Ledererfaring, erfaring i økonomihåndtering og erfaring i arbeidet med mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag
 • Pedagogikk
 • Utdanningstittel: 3-årig helse- og sosialrelatert høgskoleutdanning

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Det stilles store krav til følgende kunnskap og egenskaper:
 • Evne å ta selvstendige avgjørelse.
 • Kunnskap, forståelse og innsikt i ledelse.
 • Kunnskap og praktisk erfaring i arbeid med funksjonshemmede.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt høy grad av løsningsfokus.
 • God på tverrfaglig samarbeid, både internt i enheten og overfor eksterne samarbeidspartnere.
 • Gode evner til nytenkning, omstilling og fleksibilitet og må raskt kunne sette seg inn i ulike saker.
 • Stor grad av omstillingsevne.
 • Kunnskap og erfaring i dokumentasjonsverktøy, saksbehandling og effektiv ressursforvaltning.
 • Stillingen krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt gode datakunnskaper. Lojalitet til arbeidsstedets målsetting forutsettes.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et arbeidsmiljø med stor takhøyde. Avdelingen har mottatt kommunenes arbeidsmiljøpris og har lavt sykefravær. Avdelingen er tverrfaglig satt sammen, og miljøet er preget av arbeidsglede. Ledergruppen består i dag av av tre avdelingsledere og enhetsleder hvor det er fokus på ledelse, samhandling, økonomi og kvaliteten på de tjenestene vi utfører. I tillegg er ledergruppen opptatt av teambuling og bygger på hverandres styrker for å nå enhetens mål.
 • Søgne kommune har IA-avtale.