Tag Archives: leder HR avdelingen

Avdelingsdirektør for HR-seksjonen

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vårt hovedkontor ligger i Oslo. Vi har regionkontorer i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og på Hamar. Vi har ca. 450 årsverk.

Les mer om oss på www.riksrevisjonen.no

Framtidsrettet leder søkes for å videreutvikle HR-arbeidet

Riksrevisjonen søker etter en erfaren og initiativrik leder til HR-seksjonen. En leder i Riksrevisjonen skal holde god balanse mellom å være oppgaveorientert, relasjonsorientert og endringsorientert, og ha et helhetsperspektiv på arbeidet. Lederen skal bære disse kvalitetene som rollemodell internt og som Riksrevisjonens representant eksternt.

HR-seksjonen har ansvar for utviklingen av HR-området i Riksrevisjonen og ansvar for kompetanse- og lederutvikling samt kompetansestrategi. I tillegg utfører seksjonen oppgaver innen rekruttering og den daglige personalforvaltningen. Seksjonen er også sekretariat for en rekke råd og utvalg.

Seksjonen har elleve medarbeidere. Lederen av HR-seksjonen rapporterer til ekspedisjonssjefen i administrasjonsavdelingen og inngår i avdelingens ledergruppe. Riksrevisjonen vurderer for tiden sin egen organisering og seksjonens og stillingens ansvarsområder og plassering i organisasjonen kan bli endret.

Arbeidsmiljøet i administrasjonsavdelingen er preget av våre interne verdier lagånd, åpenhet og respekt, og vi setter pris på en lett og uformell tone og et godt humør.

Arbeidsoppgaver

 • aktivt bidra til Riksrevisjonens videre utvikling innen eget fagfelt og øvrig organisasjon
 • personal- og fagledelse for medarbeiderne i seksjonen
 • bidra strategisk for å støtte endrings- og utviklingsarbeidet i organisasjonen.
 • utvikling og effektivisering av operative prosesser og oppgaver innen HR-området
 • sentral kompetansestyring og oppfølging av Riksrevisjonens kompetansestrategi

  Lederen må være beredt til å arbeide både operativt og strategisk.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på masternivå
 • erfaring fra endringsledelse og operativ ledelse av HR-funksjoner
 • erfaring fra offentlig forvaltning og kjennskap til offentlig regel- og avtaleverk
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • vi ser gjerne at du har kunnskap om offentlig revisjon

Personlige egenskaper

 • ha evne til helhetlig og strategisk tenkning, meget god rolleforståelse, er strukturert og kan legge til rette for effektivt arbeid på tvers i Riksrevisjonen
 • trives med relasjonsbygging, er omgjengelig og tydelig i din kommunikasjon
 • har sterk personlig integritet, og evne til å etablere tillit både internt og som representant for Riksrevisjonen eksternt
 • modig og besluttsom
 • har god gjennomføringsevne og evne til å skape resultater
 • har stor arbeidskapasitet, gode samarbeidsevner og motiverende lederegenskaper

Vi tilbyr

 • lønn etter avtale
 • et spennende fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • bevisst satsing på kompetanseutvikling
 • et godt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • sommertid

  Riksrevisjonen er en inkluderende arbeidslivsbedrift

  Vitnemål og attester legges ved søknaden. Vedlegg som ikke sendes elektronisk, sendes innen søknadsfristen til Riksrevisjonen, HR-seksjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo. Innsendte dokumenter blir ikke returnert.

  Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles hvis reservasjonen ikke blir tatt til følge, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.