Tag Archives: leder kriminalomsorgen region nord

Nyopprettet stilling som enhetsleder

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet

(KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor. Region nord omfatter 6 fengsler og 3 friomsorgskontor med ca 550 ansatte i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Regionadministrasjonen ligger i Trondheim.

Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Nyopprettet stilling som enhetsleder – Kriminalomsorgen Nordland

Stor, ny og spennende lederoppgave i Nordland:
Skap framtidas sømløse straffegjennomføring ved å slå sammen fengsler og friomsorgskontor.

Vil du ta utfordringen ved å lede 120 engasjerte og motiverte medarbeidere i en pilot der dere skal skape framtidas kriminalomsorg? Gjennom å slå sammen Mosjøen fengsel, Bodø fengsel og Nordland friomsorgskontor kan vi få en sømløs straffegjennomføring med mål om å øke samfunnssikkerheten gjennom bedre oppfølging og tilbakeføring av domfelte. Dette skal også bidra til bedre utnyttelse av ansattes kompetanse gjennom tverrfaglig samarbeid og spesialisering.

Stillingen som enhetsleder får arbeidssted Bodø. Det er ønskelig med tiltredelse før 1. september 2019.

Som leder for Kriminalomsorgen Nordland vil du få ansvaret for å gjennomføre kriminalomsorgens samfunnsoppdrag og ivareta sikkerheten for ansatte og domfelte. Du skal lede og utvikle enheten i tråd med etatens verdier og de målsettinger og krav som gjelder for straffegjennomføring, tilbakeføringsarbeid og samfunnssikkerhet.

Vi søker en initiativrik, handlekraftig og samarbeidsorientert leder som evner å gjennomføre endrings- og utviklingsprosesser slik at samfunnsoppdraget utføres innenfor gjeldende lov- og rammeverk.

Arbeidsoppgaver

 • etablere lederteam og utvikle god ledelseskultur i enheten
 • budsjett- og resultatansvar
 • sikre optimal drift og styring
 • videreutvikle god organisasjonskultur og et godt tverrfaglig samarbeid
 • lede medarbeidere i daglig drift, endring og utvikling
 • lede og utvikle et godt forvaltnings- og partssamarbeid

Den som ansattes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.

Utdanning og erfaring

Du må ha

 • relevant utdanning på bachelornivå eller fengselsbetjentutdanning ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS med relevant tilleggsutdanning på minimum 60 studiepoeng
 • i tillegg kreves det utdanning innenfor administrasjon og ledelse på minimum 60 studiepoeng (kan fravikes ved annen relevant lederkompetanse og/eller relevant ledererfaring)
 • relevant yrkeserfaring
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT – systemer eller verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • kjennskap og interesse for kriminalomsorgens virksomhet

Det er ønskelig at du har

 • erfaring fra omstillingsprosesser og organisasjonsutvikling
 • erfaring med økonomi og virksomhetsstyring
 • erfaring fra tverrfaglig samarbeid

Personlige egenskaper

 • gode leder- og samarbeidsegenskaper
 • evne til å etablere gode relasjoner til medarbeidere og samarbeidspartnere
 • gode analytiske evner, samt evne til å tenke helhetlig og tverrfaglig
 • beslutningsdyktig og med god gjennomføringsevne
 • endrings- og utviklingsorientert
 • tydelig, åpen, og inkluderende

Vi tilbyr

 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • stillingen lønnes som friomsorgsleder st.kode 1453/ fengselsleder st.kode 1452 fra kr 631 700 – 893 900 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse

Generell informasjon

Ansattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.

Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’n. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV’n», kan opplysningen brukes til registreringsformål.

Prøvetiden er 6 måneder.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.