Tag Archives: leder malvik

Virksomhetsleder for Boveiledningstjenesten

Sak nr: ePhorte saksnummerDato:

Malvik kommune er sentralt plassert i Trøndelag mellom Trondheim og Stjørdal. Kommunen har ca. 14 000 innbyggere og er i sterk vekst med god tilgang på boligtomter. Malvik har et rikt kulturliv og utmerkede friluftsområder. Administrasjonssenteret ligger i Hommelvik og har meget gode kommunikasjonsmuligheter, med kort avstand til flyplass, jernbane og E6. Som medarbeider i Malvik kommune, blir en tatt med i et spennende og inkluderende fellesskap.

 

Er du åpen, nyskapende og samhandlende med ledererfaring?

 

Vi søker en engasjert, uredd og utviklingsorientert

Virksomhetsleder for Boveiledningstjenesten

 

Vi tilbyr et godt og spennende arbeidsmiljø med basis i våre verdier; åpen – nyskapende – samhandlende. Som virksomhetsleder vil du få lønn i henhold til avtaleverk, og med gode pensjons- og forsikringsvilkår.

 

Litt om virksomheten:

Virksomhet Boveiledningstjenesten er lokalisert på Vikhammer og består av to heldøgns bemannede bofellesskap, samt avlastningstilbud. Virksomheten har per juli 2020 tilsammen ca. 49 årsverk og et budsjett på 38 millioner kroner.

 

Virksomheten er organisert i tre avdelinger med hver sin avdelingsleder. I tillegg har virksomheten ansvar for saksbehandling og vedtak i forhold til kapittel 9 i lov om kommunale helse – og omsorgstjenester,

 

Virksomhetsleder inngår ellers i et felles lederskap med øvrige ledere i kommunen, samt i et fast lederteam innen helse/ velferd.

 

 

Litt om stillingen:

Som virksomhetsleder vil du ha en sentral rolle i å sørge for en god daglig drift og videreutvikle tjenestene fremover. Du har overordnet fag-, personal -og økonomiansvar for tjenesten. Du har en lederadferd som er åpen og inkluderende, og som bidrar til å videreutvikle en organisasjonskultur som er i tråd med kommunes verdier.

 

Som leder forventes det at du sørger for systematisk styring, organisasjonsutvikling og kontinuerlig forbedring med henblikk på å nå kommunens mål. Dette gjøres i dialog med brukere og pårørende, og gjennom tverrfaglig samhandling internt og eksternt.

 

Hva slags bakgrunn har du?

Du har

 • relevant høgskoleutdanning
 • lederutdanning
 • ledererfaring, helst på et overordnet nivå
 • bred erfaringsbakgrunn
 • erfaring med prosessarbeid/endringsledelse
 • erfaring med bruk av digitale verktøy

 

Masterutdanning kan være en fordel.

 

Hva slags person ser vi etter?

Vi søker deg som

 • har gode lederegenskaper – og er strategisk og nyskapende ut fra et helhetsperspektiv
 • har handlekraft og god gjennomføringsevne
 • har evne til nettverksbygging/ gode samarbeidsevner
 • er kreativ og uredd
 • er en pådriver og inspirator
 • er systematisk og pålitelig
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • har gode digitale ferdigheter
 • evner å dele kunnskap med andre

 

 

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

kommunalsjef Tone Østvang, epost:

tone.ostvang@malvik.kommune.no eller mob. 99 27 45 26

 

Søknadsfrist: 21.08.2020

 

 

Malvik kommune ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning.

Det skal søkes på elektronisk skjema ved søknad på stilling i Malvik kommune. Fullstendig utlysningstekst og søknadskjema finnes på  www.malvik.kommune.no under ”søk stilling”. Attester og vitnemål tas med ved innkalling til intervju dersom ikke annet framgår av annonsen.

Virksomhetsleder for virksomhet Psykisk helsetjeneste og rus

Malvik kommune er sentralt plassert i Trøndelag mellom Trondheim og Stjørdal. Kommunen har ca. 14 000 innbyggere og er i sterk vekst med god tilgang på boligtomter. Malvik har et rikt kulturliv og utmerkede friluftsområder. Administrasjonssenteret ligger i Hommelvik og har meget gode kommunikasjonsmuligheter, med kort avstand til flyplass, jernbane og E6. Som medarbeider i Malvik kommune, blir en tatt med i et spennende og inkluderende fellesskap.

Psykisk helsetjeneste og rus

Virksomhetsleder

Har du lyst til å utgjøre en forskjell? 

Vi søker en engasjert og motiverende virksomhetsleder

virksomhetsleder for virksomhet Psykisk helsetjeneste og rus

Vi tilbyr et godt og spennende arbeidsmiljø med basis i våre verdier; åpen – nyskapende – samhandlende. Som virksomhetsleder vil du få lønn i henhold til avtaleverk, og med gode pensjons- og forsikringsvilkår.

Litt om virksomheten:

Virksomhet Psykisk helsetjeneste og rus er lokalisert på Vikhammer og består av heldøgns bemannet bofellesskap, samt ambulerende tjenester til målgruppen. I tillegg har virksomheten ansvar for lavterskeltilbudet Kongshaugen Arbeid og kompetanse. Virksomheten har i dag 34 ansatte og et budsjett på ca. 20 millioner kroner.

Litt om stillingen:

Som virksomhetsleder vil du ha en sentral rolle i å sørge for en god daglig drift og videreutvikle tjenestene fremover. Du har overordnet fag-, personal -og økonomiansvar for tjenesten. Du har en lederadferd som er åpen og inkluderende, og som bidrar til å videreutvikle en organisasjonskultur som er i tråd med kommunes verdier.

Som leder forventes det at du sørger for systematisk styring, organisasjonsutvikling og kontinuerlig forbedring med henblikk på å nå kommunens mål. Dette gjøres i dialog med brukere og pårørende, og gjennom tverrfaglig samhandling internt og eksternt.

Hva slags bakgrunn har du?

Du har

 • relevant høgskoleutdanning
 • lederutdanning eller ledererfaring
 • bred erfaringsbakgrunn
 • erfaring med prosessarbeid/endringsledelse
 • erfaring med bruk av digitale verktøy og bruk av fagsystem
 • erfaring med strategisk kommunikasjonsarbeid

Masterutdanning kan være en fordel.

Hva slags person ser vi etter?

Vi søker deg som

 • er strategisk og nyskapende ut fra et helhetsperspektiv
 • har evne til nettverksbygging/ gode samarbeidsevner
 • har evne til handlekraft og gjennomføringsevne
 • er kreativ og uredd
 • er en pådriver og inspirator
 • er systematisk og pålitelig
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • evner å benytte ulike IT-systemer
 • evner å dele kunnskap med andre

Virksomhetsleder Boveiledningstjenesten

Malvik kommune er sentralt plassert i Trøndelag mellom Trondheim og Stjørdal. Kommunen har 13 970 innbyggere og er i sterk vekst med god tilgang på boligtomter. Malvik har et rikt kulturliv og utmerkede friluftsområder. Administrasjonssenteret ligger i Hommelvik og har meget gode kommunikasjonsmuligheter, med kort avstand til flyplass, jernbane og E-6. Som medarbeider i Malvik kommune, blir en tatt med i et spennende og inkluderende fellesskap.

Virksomhetsleder Boveiledningstjenesten

Vi er opptatt av verdibasert ledelse og søker deg som er opptatt av kontinuerlig forbedring
og innovasjon innen helse/ velferdsområdet. Kvalitet og heltid, samt digitalisering og
velferdsteknologi er sentrale satsningsområder.

Boveiledningstjenesten er en heldøgnstjeneste som hovedsakelig yter tjenester til
utviklingshemmede. I tillegg drifter virksomheten en avlastningsenhet. Virksomheten har
ca. 40 årsverk fordelt på ca. 70 ansatte, 
og et budsjett på ca. 32 millioner.    

Arbeidsoppgaver:

Totalansvar innen fag, personal – og økonomiområdet.

 • Ledelse i tråd med kommunens verdier
 • Pådriver for kommunens fokusområder
 • Organisasjonsutvikling, kontinuerlig forbedring
 • Budsjettstyring og resultatoppnåelse
 • Tverrsektoriell samhandling, internt og eksternt
 • Per i dag har stillingen vedtaksansvar ift kap 9 makt og tvang ift
  psykisk utviklingshemmede, samt saksbehandling i den forbindelse.

Utdanningskrav:

 • Relevant høgskoleutdanningLederutdanning kan være en fordel

Ønsket praksis:

 • Bred erfaringsbakgrunn
 • Ledererfaring eller lederutdanning
 • Erfaring med prosessarbeid / endringsledelse
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy/ fagsystem

Personlige egenskaper:

 • Strategisk og nyskapende, ut fra et helhetsperspektiv
 • Evne til nettverksbygging / gode samarbeidsevner
 • Kreativ og uredd
 • Pådriver og inspirator
 • Systematisk og pålitelig
 • Evner å benytte ulike IT – systemer
 • Evne til kunnskapsdeling

Vi tilbyr:

 • Godt fagmiljø og god fagdekning.
 • Høy bemanningsfaktor, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • i nye og moderne lokaler.
 • Lønn i henhold til avtaleverk, gode pensjons og forsikringsvilkår.
 • Godt arbeidsmiljø med basis i våre verdier:
  Åpen – nyskapende – samhandlende. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Kommunalsjef Tone Østvang, tlf. 992 74 526

epost: tone.ostvang@malvik.kommune.no

Malvik kommune ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning.
Det skal søkes på elektronisk skjema ved søknad på stilling i Malvik kommune.
Fullstendig utlysningstekst og søknadskjema finnes på  www.malvik.kommune.no under ”søk stilling”.
Attester og vitnemål tas med ved innkalling til intervju dersom ikke annet framgår av annonsen