Tag Archives: leder notodden

Virksomhetsleder, Tjenesten for funksjonshemmede

Notodden er Europas blueshovedstad, og ligger idyllisk til ved Heddalsvannet.
Kommunen har et variert og nyskapende næringsliv, videregående skole, høyskole og sykehus.

Våre 13000 innbyggere kan delta i et yrende kulturliv og besøke kafeer, utesteder, kino, teater og gallerier. Vi har meget attraktive boligområder og et godt tilbud innen aktivt friluftsliv.

Notodden ligger 3 mil sørvest for Kongsberg og er et knutepunkt for kommunikasjon med gode tog- og bussforbindelser og flyplass med daglige flyavganger til Bergen.

“Industriarven Rjukan – Notodden” ble i 2015 ført opp på UNESCO`s verdensarvliste.

Virksomhetsleder, 100 %, Tjenesten for funksjonshemmede

Tjenesten for funksjonshemmede er en av de store virksomhetene i Seksjon helse/omsorg i Notodden kommune. For tiden har virksomheten ansvar for organisering av tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemning i 6 tilrettelagte boliger, avlastningsbolig for barn og aktivitetssenter. To nye boliger er under planlegging og virksomheten står overfor store endringer i årene framover for å møte brukernes behov.

Seksjonen har mestring som et kjernebegrep for all virksomhet, og dette skal ligge til grunn for all tjenesteyting.

Kort om stillingen

Virksomhetsleder i Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) rapporterer til kommunalsjef i Seksjon helse/omsorg. Virksomhetsleder skal sammen med sitt lederteam planlegge og iverksette tjenestetilbud i henhold til vedtak fattet av Tildelingskontoret.

Arbeidsoppgaver

– Virksomhetsleder skal lede en lærende organisasjon og sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med forskrift om kvalitet og ledelse i helse- omsorgstjenesten
– Virksomhetsleder har delegert ansvar for økonomi innenfor vedtatt budsjett, personalforvaltning og fullmakter etter lov og forskrift som regulerer tjenesteområdet, og skal ivareta planlegging, analyse, budsjettering og rapportering på sitt område
– Virksomhetsleder gis gode utviklingsmuligheter i en virksomhet der den som tilsettes har ansvar for å lede endrings- og omstillingsprosesser i virksomheten
– Bidra til god samhandling med tillitsvalgte og vernetjeneste

Kvalifikasjoner

– Det kreves høyskole-/universitetsutdanning innen helse-/sosialfag, gjerne på masternivå
– Utdanning og erfaring innen organisasjon og ledelse. Relevant erfaring og dokumenterte resultater kan eventuelt erstatte manglende formell kompetanse
– Erfaring fra tilsvarende tjenesteområde, og kunnskap om helserett, lover og regelverk
– God økonomiforståelse
– Gode norskkunnskaper og god skriftlig og muntlig uttrykksevne

Personlige egenskaper

– Relasjonskompetanse og gode kommunikasjonsferdigheter
– Beslutningssterk og løsningsfokusert med evne til å se muligheter framfor begrensninger i tider med stramme budsjettrammer
– Evne til å jobbe strategisk og langsiktig, og kunne inspirere og motivere
– Motivasjon for og evne til å lede en kompleks virksomhet i endrings- og omstillingsprosesser
– Følge opp og stille krav innenfor rammen av arbeidsgiverrollen, og kunne tenke nytt og utfordre etablerte ordninger der det er hensiktsmessig

Vi tilbyr

– En spennende og krevende stilling i en virksomhet i endring
– Lederstøtte fra kommunalsjef og andre virksomhetsledere i seksjonen
– Gode muligheter for utvikling og kompetanseheving

Lønnsvilkår

Lønn etter avtale.

Søknad sendes

Søknader på ledige stillinger sendes inn via elektronisk søknadsskjema i vårt rekrutteringsprogram.

Etter søknadsfristen utløp utarbeides offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring