Tag Archives: leder Psykiatrisk avdeling Tromsø

Seksjonsleder – Sikkerhetpsykiatrisk seksjon

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

Seksjonsleder – Sikkerhetpsykiatrisk seksjon

Psykiatrisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Vi søker en engasjert og strategisk seksjonsleder som skal være med på å videreutvikle Sikkerhetspsykiatrisk seksjon sammen med enhetslederne, avdelingens øvrige ledelse og medarbeidere.

Vi søker psykologspesialist, eventuelt overlege i psykiatri, med funksjon som seksjonsleder. Funksjonstid 4 år.

Seksjonen er inne i en spennende prosess med utvidelse til 3 enheter og etablering av et nytt regionalt nivå innen sikkerhetspsykiatrien. Seksjonen står foran et arbeid med videreutvikling av seksjonens felles oppgaver og dens funksjoner. Dette krever mange faglige, juridiske og verdimessige vurderinger. Seksjonen ledes av tverrfaglig lederteam, for tiden bestående av seksjonsleder, enhetsledere, overlege og psykolog.

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill.kr. Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken.

Psykiatrisk avdeling består av 3 seksjoner:

Alderpsykiatrisk seksjon
Akuttpsykiatrisk seksjon
Sikkerhetpsykiatrisk seksjon

Sikkerhetspsykiatrisk seksjon består p.t av:

Sikkerhetspsykiatri døgnbehandling med 7 døgnplasser
Sikkerhetspsykiatri rehabilitering med 7 døgnplasser

Målgruppen er pasienter med alvorlige psykiske lidelser kombinert med voldsproblematikk, samt pasienter idømt tvungen psykisk helsevern.

Gode faglige kunnskaper, evne til struktur og oversikt, samt god økonomiforståelse, vil være viktig for å kunne videreutvikle seksjonen. Ledererfaring og høyere utdanning sammen med personlige egenskaper vektlegges ved ansettelse. Noe reisevirksomhet må påregnes. Kandidater vurderes fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til klinikkens helhetlige oppdrag gjennom ledelse av egen seksjon med helhetlig ansvar for seksjonens drift og resultater
 • Inngå i avdelingens lederteam og ved behov være stedfortreder for avdelingsleder
 • Sikre god faglig ledelse av seksjonen, slik at seksjonens oppdrag og målsetting innen pasientbehandling, forskning, utdanning av
  helsepersonell, samt opplæring av pasienter og pårørende oppnås
 • Ivareta god samhandling internt, med primærhelsetjenesten, utdanningsinstitusjonene og andre sykehus i helseregionen
 • Utøve og ivareta arbeidsgiveransvaret ved seksjonen som bl.a. annet omfatter delegert myndighet til tilsetting, samhandling med tillitsvalgte og vernetjenesten
 • Sikre god stabilisering og rekruttering til seksjonen
 • Drive generelt forbedrings- og kvalitetsarbeid
 • Ivareta HMS og bidra til et trygt og godt arbeidsmiljø
 • Stillingen innebærer klinisk arbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykologspesialist eller overlege i psykiatri
 • Arbeidserfaring fra fagfeltet
 • Ønskelig med formell lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Det vil være en fordel med erfaring fra endringsledelse og utviklingsoppgaver

Personlige egenskaper

 • Engasjement og evne til utvikling og omstilling, tar initiativ og viser ansvarlighet
 • Interesse og personlig egnethet for ledelse, har gode samarbeidsevner og er tydelig
 • Ser viktighetene av å gi medarbeidere oppgaver med ansvar og sikrer samhold
 • God arbeidskapasitet
 • Er motivator og pådriver for gjennom medarbeidere å nå seksjonens mål
 • Har et tydelig samfunns- og brukerperspektiv
 • Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende lederstilling med varierte arbeidsoppgaver
 • Sterke og tverrfaglige miljøer og et høyt faglig nivå
 • Stort utviklingspotensiale
 • BHT (bedriftshelsetjeneste)
 • Fleksitid
 • Lønn etter avtale