Tag Archives: leder Regional næringsutvikling

Avdelingsdirektør – Regional næringsutvikling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ca. 380 ansatte og er sekretariat for kommunal- og moderniserings-ministeren og øvrig politisk ledelse. Departementet har en rekke underliggende etater og virksomheter.  Om KMD

Regionalpolitisk avdeling har ansvaret for å følge opp regjeringens mål om regional- og distriktspolitikk. Målet er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet.

Avdelingen samarbeider med kommuner, fylkeskommuner, Innovasjon Norge, Siva, Forskningsrådet og Merkur om regional- og distriktspolitikken. Avdelingen har Distriktssenteret som underliggende etat.  Om Regionalpolitisk avdeling

Vil du forme regionalpolitikken?

Avdelingsdirektør – Regional næringsutvikling (fast stilling)

KMD søker deg som vil lede arbeid med næringsutvikling og nordområdepolitikk.

Vi søker deg som bruker kunnskap og analyse til problemløsning og utvikling av fagfeltet. Du er en leder som skaper engasjement og resultater.

Du vil arbeide tett opp mot politisk ledelse og ha mye utadrettet kontakt. Den som ansettes vil i første omgang ha ansvar for bedrifts- og næringsrettet politikk samt innsats rettet mot Nord-Norge og nordområdene.

Som avdelingsdirektør må du kunne arbeide på flere av avdelingens fagfelt. Det kan bli endringer i ansvarsfordelingen innen ledergruppen i forbindelse med denne ansettelsen. Ledernes ansvarsområder endres med noen års mellomrom.

Som avdelingsdirektør vil du inngå i avdelingens ledergruppe sammen med ekspedisjonssjefen og fire andre avdelingsdirektører.

Vi er teamorganisert, og har stor grad av delegering til teamene i avdelingen. Avdelingsdirektøren leder to team, har faglig ansvar for 10-12 kompetente medarbeidere og personalansvar for 6-8.

Regionalpolitisk avdeling har ansvar for en målrettet regional- og distriktspolitikk som bidrar til verdiskaping, arbeidsplasser og velferd i hele landet. Vi er engasjerte og fleksible i arbeidet vårt og er stolte av resultatene vi får til.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for bedrifts- og næringsrettet politikk
 • Innsats rettet mot Nord-Norge og nordområdene
 • Å legge faglig grunnlag for politikk
 • Sette i verk politiske beslutninger som er viktige for regioner og distrikter
 • Arbeide tett opp mot politisk ledelse
 • Mye utadrettet kontakt

Kvalifikasjoner

Du må ha høyere utdanning, minst på master-/hovedfagsnivå. Det er en fordel med økonomi i fagkretsen. Erfaring som leder er nødvendig, og du må ha erfaring fra offentlig forvaltning. Personalledererfaring vil bli vurdert positivt.

Det er nødvendig med gode analytiske egenskaper. Vi søker deg som har kunnskap om og interesse for regional samfunnsutvikling. Du er faglig engasjert og har evne og interesse for å videreutvikle fagområdet, organisasjonen og medarbeiderne. Du må kunne kommunisere godt, både muntlig og skriftlig.

Vi ønsker at du har gode lederegenskaper, er resultatbevisst og fleksibel.

Du har gode samarbeidsevner, er utviklings- og løsningsorientert, tar initiativ, viser lojalitet og har høy etisk standard. Vi søker en leder som kan inspirere og oppnå resultater gjennom andre, og som har gode formidlingsegenskaper.

Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et dynamisk miljø
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn: Stillingen lønnes fra kr 880 000 – 960 000 pr år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” øverst på denne siden.

Godt medarbeiderskap er viktig hos oss.  Jobb i KMD

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne, vil bli invitert til intervju dersom de er kvalifisert. Opplysninger om nedsatt fuksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

KMD samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf offentlighetslovens § 25.