Tag Archives: leder Spikkestad

Daglig leder

BAOS AS er et avlastnings-og omsorgssenter beliggende i Røyken kommune som tilbyr både avlastning og heldøgnsplasser. I dag er vi 75 årsverk, fordelt på 3 avdelinger, som totalt er ansvarlige for 21 brukere/beboere.
Vårt mål er at våre tjenester skal sikre at den enkelte bruker får den individuelle bistand som er nødvendig for å mestre sin bo- og livssituasjon, og at hver enkelt skal kunne bo i et miljø der man blir forstått og akseptert uavhengig av atferd og uttrykksmåte.
Tjenesten skal sikre at bistanden som ytes fremmer utvikling og menneskeverd, og gir samme muligheter, rettigheter og plikter som andre i samfunnet har. Alle våre tjenester er basert på våre kjerneverdier, som er åpenhet, respekt, samarbeid, trygghet og omsorg. Dette gjør BAOS til et godt valg, også for deg som arbeidstaker.

Vi er forankret i atferdsanalytiske prinsipper og kan stolt meddele at våre ansatte/personalgruppen innehar høy faglig kompetanse innen fagfeltet. For å opprettholde våre høye standarder, gjennomfører vi også regelmessig internundervisning for våre tjenesteytere. Som et overordnet mål ønsker vi å være ansett som et av landets fremste innen vårt felt.

Avlastnings-og omsorgssenter søker daglig leder

Vi søker nå daglig leder for vårt privateide helseforetak.
Daglig leder har det overordnede ansvaret for drift og utvikling ved BAOS, og rapporterer videre til foretakets styre. Drift er i store trekk å sikre at beboere og pårørende får et godt tilbud, og at ansatte får velfungerende rammer for sitt arbeid. I drift ligger kontroll på kvalitet og økonomi, samt personalpolitikk, for å sikre best mulig ressursutnyttelse til det beste for brukere, pårørende samt ansatte.

Vi ønsker oss deg som har evnen til å motivere alle rundt deg, har høy gjennomføringsevne og gjennomgående fokus på kvalitet og utvikling av både tjenestetilbudet og de ansatte.

Kvalifikasjoner:

  • helsefaglig bakgrunn på bachelornivå eller høyere
  • lederbakgrunn

Oppgaver/ansvar:

  • overordnet faglig ansvarlig, og overordnet ansvar for samarbeid med pårørende, kommuner, bydeler, spesialisthelsetjenester og andre offentlige instanser.
  • personalansvar
  • organisasjonsutvikling, HMS og kursholding
  • økonomi
  • arbeid med anbudskonkurranser, herunder utarbeidelse av tilbud
  • kontraktsoppfølging

Er du overbevist om at dette stemmer overens med din kompetanse og ditt interessefelt, hører vi mer enn gjerne fra deg!
Er du også en person som har stor arbeidskapasitet og stå-på-vilje, ser vi frem til å vise deg hva vi kan tilby akkurat deg.