Tag Archives: leder stabsseksjonen

Leder av stabsseksjonen

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vårt hovedkontor ligger i Oslo. Vi har regionkontorer i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og på Hamar. Vi har ca. 450 årsverk.

Les mer om oss på www.riksrevisjonen.no.

Vil du være med å spille toppledelsen god?

Leder av stabsseksjonen – Riksrevisjonen

Vi søker etter en engasjert og initiativrik stabsleder. Stillingen er plassert i stabsseksjonen for ledelsen. Seksjonen har ansvar for virksomhetsstyring, juridiske tjenester, intern og ekstern kommunikasjon og er sekretariat for Riksrevisjonens moderniseringsprogram. Det er tolv medarbeidere i seksjonen. Riksrevisjonen vurderer for tiden sin egen organisering, og seksjonens og stillingens ansvarsområder og plassering i organisasjonen kan bli endret.

Vi er ute etter en leder som kan ta det daglige ansvaret for driften av stabens mangfoldige oppgaver og skape trygghet og motivasjon i arbeidsmiljøet. Du må samtidig være motivert for å tenke nytt rundt stabens rolle og bidra aktivt i å utvikle Riksrevisjonens støttefunksjoner som del av arbeidet med ny strategisk plan.

Stabsleder er sekretær for toppledergruppen.

Arbeidsoppgaver

 • overordnet ansvar for planlegging, rapportering og styringssystemer (virksomhetsstyring)
 • overordnet planlegging, styring og koordinering av større endrings- og omstillingsprosesser
 • intern og ekstern kommunikasjon
 • produksjonsplanlegging og overordnet ansvar for rapportering til Stortinget
 • håndtere enkeltsaker på vegne av kollegiet, riksrevisor og revisjonsråd
 • juridisk bistand knyttet til Riksrevisjonens rolle, lov og instruks og overordnede arbeidsgivermessige forhold
 • sekretærstøtte til riksrevisor, revisjonsråd og kollegiet, blant annet agenda og saksutsendelse
 • personalledelse

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på masternivå
 • erfaring fra krevende ledelsesutfordringer, offentlig saksbehandling og regelverk, planlegging og gjennomføring av omstillinger, arbeidsgiverspørsmål, forhandlinger, dialog med tillitsmannsapparatet
 • gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntligVi ønsker at du har:
 • erfaring fra omstillingsprosesser og digitalisering
 • erfaring innen kommunikasjon, jus og virksomhetsstyring
 • kjennskap til offentlig sektor

Personlige egenskaper

 • evne til å motivere og følge opp kompetansemedarbeidere
 • evne til kommunikasjon, dialog og kompromisser
 • evne å fungere som bindeledd mellom toppledelsen og organisasjonen
 • høy arbeidskapasitet
 • god vurderingsevne
 • gode analytiske evner
 • evne til å opptre rolig og samlende i krevende saker og situasjoner

Vi tilbyr

 • lønn etter avtale
 • et spennende fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • et godt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid

Riksrevisjonen er en inkluderende arbeidslivsbedrift.

Vitnemål og attester legges ved søknaden. Vedlegg som ikke sendes elektronisk, sendes innen søknadsfristen til Riksrevisjonen, HR-seksjonen, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Innsendte dokumenter blir ikke returnert.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles hvis reservasjonen ikke blir tatt til følge, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.