Tag Archives: leder unicare

Enhetsleder Unicare Bo & Omsorg

Bo og Omsorg består av heldøgns boliger, dagsenter, avlastning, etter skoletid (EST) og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til mennesker med ulike type omfang av utviklingshemninger og / eller funksjonsnedsettelser. Bo og Omsorg består av nærmere 430 faglig sterke medarbeidere og alle våre virksomheter har langsiktige avtaler med Oslo kommune og konsesjonsavtaler innenfor BPA i 62 kommuner i Norge.

Enhetsleder Unicare Bo & Omsorg

Unicare Norge er en privat tilbyder av ulike helsetjenester til mennesker med varierte og sammensatte bistands- og rehabiliteringsbehov, herunder utviklingshemmede, mennesker med autismespekterforstyrrelser, psykisk syke og andre med nedsatt funksjonsevne.

Unicare Bo & Omsorg er en del av Unicare Norge som leverer tjenester til tjenestemottakere med behov for bolig og avlastning. I samarbeid med bydeler og kommuner i Oslo og omegn tilbyr vi Heldøgns boliger, Dagsenter, Avlastning- og Etterskoletid (EST)tjenester, samt Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Unicare Bo & Omsorg søker etter en framoverlent, kompetent og engasjert enhetsleder til vårt virksomhetsområde Avlastning med lokaliteter i Oslo, Thaulows gate 12 på Frøen.

Avlastningstilbudet i Thaulows vei 12 er tilrettelagt for barn og unge med ulike funksjonshemninger.

Med “Mot til å mestre” som felles visjon jobber vi etter verdigrunnlaget «Engasjert – Kompetent – Respektfull».

Se mer informasjon på https://unicare.no/

Arbeidsoppgaver

Økonomisk totalansvar for enheten avlastning, inklusiv budsjettering, vekst og mål
Personalansvar – optimal organisering av boligen for et mest mulig effektiv og faglig sterkt miljø
Prioritere oppgaver og tilrettelegge gode verktøy for driftsorganisasjonen
Kunde – og kontraktsoppfølging, samt påse en god etterlevelse av disse
Opprettholde engasjement og sosialt miljø i boligene
Bidra i en utvikling, standardisering og effektivisering
Bidra sterkt til at Unicare Bo & Omsorg ligger et hode foran konkurrenter når det gjelder levering av det beste innen Avlastningsomsorg
Ivareta lederansvaret ved å være tilgjengelig og synlig for medarbeidere

Kvalifikasjoner

 Høyskoleutdannet og/eller fagutdannet
Dokumenterte lederkunnskaper (tidligere erfaring teller)
Dokumenterte personalleder kompetanse (tidligere erfaring teler)
Økonomisk forståelse med en sterk målrettet kremmerånd
Analytisk ledererfaring med evne til å ta eierskap og ansvar for stillingen
Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
God datakunnskap, med fordel ha tidligere erfaring med elektroniske systemer som arbeidsplattform

Personlige egenskaper

Du har stort engasjement og arbeidskapasitet, og evner å lede deg selv og andre
Evne til å jobbe systematisk, effektivt og selvstendig
Du er en god diskusjonspartner og innehar gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Løsnings- og resultatorientert person med god gjennomføringsevne
Nytenkende, fleksibel, positiv og nysgjerrig
Du har et vinnende vesen, god sosial kompetanse, skaper engasjement og entusiasme
Trives i lederrollen og ønsker å dele av din kunnskap og samtidig lære av andre
Forstå viktigheten av å opprettholde høy kvalitet og være en god serviceambassadør

Vi tilbyr

 En variert og spennende arbeidshverdag i et fremoverlent og kompetent arbeidsmiljø med fokus på utvikling, målbare og varige resultater
Videreutvikling av en spennende virksomhet sammen med andre engasjerte og kompetente fagpersoner
Muligheten for å tilegne deg faglig erfaring og kompetanse
Konkurransedyktig lønn

Søknadsfrist snarest – vi tar løpende søkere inn til intervju og avslutter prosessen straks vi har funnet den rette. Tiltredelse etter avtale.

Daglig leder Unicare Steffensrud

Unicare er et av Norges største private helseforetak, med over 3000 ansatte. Vi leverer tjenester innen rehabilitering, bedriftshelse, psykisk helse, hjemmetjenester, sykehjem, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), barnevern og boliger for personer med sammensatte behov. Vi drifter også ti vårdcentraler i Sverige. Våre tjenester leveres til store bedrifter, helseforetak, kommuner og til private. Unicare er i sterk vekst og vi har økende etterspørsel etter våre tjenester.

Omtanken for enkeltmennesket gjør Unicare til et godt valg, også for deg som arbeidstaker.

Daglig leder Unicare Steffensrud

Er du motivert for nye utfordringer og brenner for ledelse og utvikling av en virksomhet innenfor spesialisthelsetjenesten? Da er du den rette for oss!
Vi søker ny Daglig leder ved Unicare Steffensrud

Unicare Steffensrud er et rehabiliteringssenter innenfor spesialisthelsetjenesten på Bøverbru i Vestre Toten, med nevrologi, kreft, hjerneslag og brudd/slitasje som fagområder. Vi tilbyr døgn- og dagopphold, individuelt og i gruppe.
Vi er en kompetansebedrift bestående av 75 ansatte og rehabiliterer ca 850 pasienter årlig
Vi omsetter for ca 65 MNOK, har flotte fasiliteter og 73 rom.
Unicare Steffensrud er et av 10 sentre i vår rehabiliteringsdivisjon.
Med “Mot til å mestre” som felles visjon jobber vi etter verdigrunnlaget «Engasjert – Kompetent – Respektfull». Ved Unicare Steffensrud møter pasienten et spesialisert og tverrfaglig rehabiliteringstilbud, slik at de kan oppnå ønsket funksjons- og mestringsevne, økt livskvalitet og deltakelse sosialt, i arbeidslivet og i samfunnet generelt.
Vi samarbeider tett med andre deler av spesialisthelsetjenesten, spesielt sykehusområdene Sykehuset innlandet, Sunnaas sykehus, A-hus, og Oslo Universitetssykehus, og primærhelsetjenesten.Vi er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015″.

Se mer informasjon på https://unicare.no/tjenester/rehabilitering/vare-enheter/unicare-steffensrud/

Vår daglig leder igjennom 20 år ønsker nye utfordringer og vi er på jakt etter en ny handlekraftig leder. Unicare Steffensrud er i kontinuerlig utvikling som krever godt lederskap, tydelig struktur, optimal organisering
og god økonomisk styring. Daglig leder skal være en tydelig rollemodell og inspirator i organisasjonen, utvise godt og synlig lederskap og være en god ambassadør for Unicare.

Arbeidsoppgaver
Ansvar og arbeidsoppgaver

Økonomisk totalansvar for enheten, inklusiv budsjettering, vekst og mål
Personalansvar – optimal organisering av enheten for et mest mulig effektivt og faglig sterkt miljø
Kunde – og kontraktsoppfølging, samt påse en god etterlevelse av disse
Opprettholde engasjement og sosialt miljø i bedriften
Være salgs – og kundeorientert og se muligheter på enheten med å skape vekst hos potensielle kunder – drive et aktivt salgs/mersalgsarbeid
Bidra i en utvikling, standardisering og effektivisering i divisjonen
Bidrar sterkt til at Unicare ligger et hode foran konkurrenter når det gjelder levering av det beste innen Rehabilitering – målbar kvalitet og service
Ivareta lederansvaret ved å være tilgjengelig og synlig for medarbeiderne

Daglig leder fremmer et trygt, helsemessig og produktivt arbeidsmiljø og etterlever til enhver tid et godt HMS-arbeid på sin enhet.

Kvalifikasjoner
Høyskoleutdannet og/eller erfaring innenfor relevante fag iht. Unicare virksomhetsområder
Økonomisk forståelse og analytiske evner, god erfaring med budsjetteringsarbeid
Dokumentert ledererfaring fra sammenlignbare virksomheter
Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
Gode datakunnskaper med fordel ha tidligere erfaring med elektroniske systemer som arbeidsplattform

Personlige egenskaper

Du har evne til å jobbe systematisk, effektivt og selvstendig
Du er resultatorientert og har god gjennomføringsevne
Du er nytenkende, fleksibel, positiv og nysgjerrig
Du trives i lederrollen og ønsker å dele av din kunnskap og samtidig lære av andre Du har stort engasjement, god sosiale kompetanse, og skaper entusiasme i dine omgivelser
Du har stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner
Personlig egnethet med evne til å ta et sterkt eierskap til stillingen

Forstå viktigheten av å opprettholde høy kvalitet og være en god serviceambassadør

Vi tilbyr

Vi tilbyr deg

en variert og spennende arbeidshverdag i et fremoverlent og kompetent arbeidsmiljø
en plass i divisjonens ledergruppe
sammen med andre engasjerte og kompetente fagpersoner å utvikle en spennende virksomhet
god mulighet for å tilegne deg faglig erfaring og kompetanse
god pensjonsordning
konkurransedyktig lønn

Stillingen rapporterer til regionsjef.

Vi tar løpende søkere inn til intervju og avslutter prosessen straks vi har funnet den rette
Tiltredelse etter avtale, senest 1. april 2020