Tag Archives: leder vikna

Prosjektleder / rådmann

Nærøysund kommune representerer både innlandets samt kystens natur og kultur. Næringslivet i kommunen er i sterk vekst. Det er variert og sammensatt med blant annet marin sektor, hvor vi er en av landets største oppdrettskommuner, landbruk med fokus på melkeproduksjon, og merkantile bransjer. Kommunen vil favne ca. 9 600 innbyggere og 850 ansatte.                

Spennende og viktig topplederstilling i Nærøysund kommune som

PROSJEKTLEDER/RÅDMANN

Nærøysund kommune søker en engasjerende og motiverende prosjektleder/rådmann som trives med utviklings- og endringsprosesser.

Prosjektlederen får den viktige oppgaven i å lede arbeidet med å skape Nærøysund kommune og bygge den nye kommuneorganisasjonen, og vil fra 1.1.2020 tiltre som rådmann.

Viktige arbeidsoppgaver vil omfatte:

 • Videreføre arbeidet etter vedtatt prosjektplan
 • Utarbeide og følge opp informasjonsstrategier til bruk internt, mot politisk nivå, media og kommunens innbyggere
 • Sikre framdrift og faglighet i alle deler av prosjektet
 • Involvering og forankring

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Omfattende ledererfaring, gjerne fra offentlig sektor
 • Erfaring med prosjektledelse
 • God forståelse for lederrollen
 • God kunnskap om kommunaløkonomiske sammenhenger
 • Innsikt i og erfaring fra kommunal virksomhet/offentlig forvaltning og politiske prosesser, herunder god forståelse for grensesnittet mellom politikk og administrasjon
 • Høyere relevant utdannelse og gode resultater fra lederstillinger
 • Tydelig, inspirerende og motiverende leder; tydelig på mål og forventninger og oppnår resultater gjennom dine medarbeidere
 • Utviklings- og løsningsorientert, offensiv og nytenkende, og evner å tenke helhetlig og vise handlekraft
 • Fleksibel med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Utadvendt og god relasjonsbygger
 • Stort engasjement for samfunns- og næringsutvikling

  Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til Amund Hellesø, ordfører i Vikna kommune, tlf. 909 73 535, Steinar Aspli, ordfører i Nærøy kommune, tlf. 957 70 548, eller Bedriftskompetanse AS ved Eivind Hellevik, tlf. 906 14 830 og Roger Veinan, tlf. 997 08 589.

  Bedriftskompetanse tar om ønskelig imot uformelle henvendelser konfidensielt for oppdragsgiver.

  Kommunens nye administrasjonssted besluttes som endel av prosjektet, og vil være avklart i januar 2020.

  Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall gis en begrunnelse for dette i søknaden. Iht. Offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere som ber om unntak fra offentlighet vil da bli kontaktet særskilt.

  For søknad med CV gå inn på www.bedriftskompetanse.no