Tag Archives: lørenskog kirkelige fellesråd

Kirkeverge

Vi søker ny kirkeverge

Vår nåværende kirkeverge går av med pensjon våren 2020, og vi søker derfor etter hans etterfølger.

Lørenskog kommune har en sentral beliggenhet mellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er i sterk vekst, gjennomgår en urban utvikling og har ca. 40.000 innbyggere. Vi har to aktive menigheter; Fjellhamar og Skårer med i alt ca. 23 000 medlemmer. Fellesrådet har moderne kontorer i Lørenskog Hus hvor begge menighetsstaber og kirkevergens stab er lokalisert. 

Du kan lese mer om Lørenskog kommune her: https://www.lorenskog.kommune.no/ og våre menigheter her: https://lorenskog.kirken.no/ 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av fellesrådets arbeid i samsvar med lover, forskrifter og arbeidsinstruks.
 • Personalansvar for ansatte i fellesrådet.
 • Økonomisk og administrativt lederansvar.
 • Ansvar for tilsyn, drift og vedlikehold av kirkebyggene, inkludert middelalderkirken Lørenskog kirke.
 • Ansvar for gravferdsforvaltningen, herunder drift og vedlikehold av gravplass, driftsbygninger og maskiner.
 • Sekretær og saksbehandler for fellesrådets styre.
 • Kontakt med og rapportering til offentlige myndigheter, spesielt den kommunale administrasjon.
 • Bidra til å synliggjøre kirken i Lørenskog gjennom media og annen utadrettet virksomhet.
 • Annet administrativt arbeid for å understøtte den kirkelige virksomhet i kommunen.

Fellesrådet søker en person med:

 • Relevant høyere utdanning innen ledelse, personal og økonomi.
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og kirkelig organisering.
 • Erfaring med personalledelse og økonomistyring.
 • Medlemskap i Den norske kirke og et sterkt engasjement for den norske kirkes grunnverdier og visjon.
 • Gode samarbeidsevner.

Personlige egenskaper:

Vi søker etter en lagbygger som kan være med og utvikle kirken i Lørenskog sammen med en faglig sterk stab og et stort antall frivillige. Aktivitetsnivået i menighetene og kirkene er høyt, og du må derfor både ha stor arbeidskapasitet, gode kommunikasjonsevner og en fleksibel innstilling.

Annet:

 • Lønn etter avtale. Pensjonsordning gjennom KLP.
 • Spørsmål om stillingen kan rettes til Lørenskog kirkelige fellesråd ved styreleder Jørn Aleksandersen, jaleksan@online.no, telefon
  922 36847
  Søknad sendes Lørenskog fellesråd, Postboks 304, 1471 Lørenskog eller pr. mail til geir.haavemoen@lorenskog.kirken.no.