Tag Archives: marker kommune

Virksomhetsleder – Kommunikasjon og Digitalisering

Marker kommune er en attraktiv kommune full av muligheter. Med sitt rike kulturliv og Haldenkanalens unike natur og kultur, er Marker et godt sted å bo for sine 3.600 innbyggere. E18 som er hovedferdselsåren mellom Stockholm og Oslo krysser Halden-kanalen ved Ørje, som er tettstedet i kommunen. Med vår unike tilgang på vakker natur, to sjøer og en kanal er dette en av Østfolds vakreste bygder, med kort avstand både til Østfoldbyene, Oslo og til Sverige. Marker har gjennom flere år hatt en satsning for ungdom gjennom ungdommens kulturhus og medlemskap i organisasjonen MOT.

Marker kommunes visjon er Mulighetene er mange
Våre verdier er: Trygghet, trivsel og respekt

Virksomhetsleder – Kommunikasjon og Digitalisering

Marker kommune har ledig en viktig, spennende og utfordrende 100 prosent stilling som virksomhetsleder for Kommunikasjon og Digitalisering.

Virksomheten skal bistå de andre virksomhetene i kommunen med sentrale oppgaver, og derfor ønsker vi oss en kandidat er villig til å lytte til våre behov, og hjelpe oss til å harmonisere smidige arbeidsprosesser med forvaltningens krav til struktur og formalia.

Din erfaring og ditt hyggelige vesen gjør deg både lun og trygg i rollen, samtidig som din nysgjerrighet gjør deg kreativ og mulighetssøkende for å utvikle virksomheten videre.

Beskrivelse

Stillingen er nyopprettet, og du vil være med og utforme stillingen. Du vil lede en avdeling som pr. i dag har bl.a.  følgende oppgaver: Arkiv, politisk sekretariat, boligkonsulent, IKT, innbyggerservice, kommunikasjon, informasjon og innbyggerdialog. Du vil være en del av Marker kommunes ledergruppe og rapportere til rådmannen.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og operativ utvikling av tjenesteområdet
 • Personalansvar for ansatte i virksomheten
 • Ansvar for og videreutvikle kommunikasjon og informasjon – innbyggerservice
 • Samordning på tvers av virksomheter
 • Oppfølging og utvikling av IKT området
 • Selvstendig saksbehandling
 • Ansvar for politisk sekretariat

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant universitets- eller høyskoleutdanning

Annen utdanning/erfaring vil også bli vurdert og kan bli tillagt vekt i en helhetsvurdering av søkeren.

 • Gode lederegenskaper, ledererfaring og dokumenterte gode resultater i tidligere lederstillinger
 • Løsningsorientert tilnærming til utfordringer
 • Evne til å motivere medarbeidere, være en god relasjonsbygger og lagspiller
 • Gode IT ferdigheter og god kompetanse i bruk av sosiale medier
 • Stillingen krever at du er selvstendig, tenker helhetlig og liker utfordringer. I tillegg er det en fordel om du har erfaring fra offentlig sektor.

Personlige egenskaper

 • Være faglig godt oppdatert på viktige utviklingstrekk innenfor ansvarsområdet
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Evne til å forankre og gjennomføre aktiviteter og beslutninger
 • Åpen og samarbeidsvillig og med evne til å skape tillit
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Spennende kommune med mange utviklingsoppgaver foran seg
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, med mulighet for faglig- og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning gjennom KLP

Marker kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.marker.kommune.no/stillinger.

Rådmann

Marker kommune er en attraktiv kommune full av muligheter. Med sitt rike kulturliv og Haldenkanalens unike natur og kultur, er Marker et godt sted å bo for sine 3.600 innbyggere. E18 som er hovedferdselsåren mellom Stockholm og Oslo krysser Halden-kanalen ved Ørje, som er tettstedet i kommunen. Med vår unike tilgang på vakker natur, to sjøer og en kanal er dette en av Østfolds vakreste bygder, med kort avstand både til Østfoldbyene, Oslo og til Sverige. Marker har gjennom flere år hatt en satsning for ungdom gjennom ungdommens kulturhus og medlemskap i organisasjonen MOT.

Marker kommunes visjon er Mulighetene er mange
Våre verdier er: Trygghet, trivsel og respekt

Rådmann

Vi ønsker en tydelig og handlekraftig leder, men samtidig samlende for å nå felles mål gjennom gode prosesser.

En leder med klar rolleforståelse som bidrar til god samhandling med politisk nivå, sørger for god saksbehandling og følger opp politiske vedtak.

Arbeidsoppgaver:

 • Leder av organisasjonen med vekt på godt samarbeid, strategi, endringsledelse og god personalledelse
 • Effektiv drift og videreutvikling med fokus på kvalitet og effektivitet innen gitt økonomiske rammer
 • God økonomistyring og rapportering
 • Gode saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak
 • Som rådmann er du pådriver og tilrettelegger for samfunns- og næringsutvikling
 • Ansvar for å delta i nettverk og samarbeidsforum med andre kommuner

Kvalifikasjoner:

 • God kjennskap til kommunal virksomhet
 • Grunnleggende kompetanse/forståelse innen økonomi
 • Kompetanse innen personal- og organisasjonsledelse/organisasjonsbygging/endringsledelse
 • Ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet med dokumenterte gode resultater
 • Gode dataferdigheter
 • Utdanning på universitets-/høyskolenivå

Personlige egenskaper:

 • Strategisk dyktig med evne til å tenke nytt og langsiktig
 • Tydelig og handlekraftig med evne til gjennomføring
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsegenskaper
 • Personlig egenskaper for stillingen vektlegges

Vi tilbyr:

 • En sentral topplederstilling med stor mulighet til å påvirke på viktige samfunnsområder i nært samarbeid med politisk nivå.
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling
 • Konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning i KLP

Søkere som ønsker unntak fra offentliggjøring må begrunne dette i søknaden. Kommunen vurderer dette i henhold til lov om offentlighet.