Tag Archives: nesodden kirkelige fellesråd

Kirkeverge

Nesodden kommune har 19 600 innbyggere. I underkant av 12 000 er medlemmer av Den norske kirke. Nesodden er en kulturkommune, har et landlig preg og er nært knyttet til Oslo med en kort båtreise. Befolkningstettheten er størst på nordre Nesodden. Her har det i lengre tid vært ønske om en ny kirke, og det samarbeides med politikerne om dette. Søkere må være medlem av Den norske kirke og være lojal mot kirkens grunnverdier og visjon.

Kirkeverge

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for fellesrådets virksomhet
 • Personalansvar for ansatte i fellesrådet
 • Økonomisk og administrativt lederansvar
 • Drift og vedlikehold av 3 kirker og 2 gravplasser, herunder en middelalderkirke
 • Saksbehandler og sekretær for fellesrådet, arbeidsutvalget og administrasjonsutvalget

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse på høyskolenivå
 • Kompetanse og erfaring innen personalledelse, økonomi og administrasjon, fortrinnsvis fra kirkelig sammenheng

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsegenskaper, bÃ¥de muntlig og skriftlig
 • OppnÃ¥r tillit og gode relasjoner internt og eksternt
 • Evne til Ã¥ jobbe strategisk og utviklingsorientert
 • Egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale ihht KAs avtaleverk
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i KLP