Tag Archives: nesseby kommune

Administrasjonssjef (Rådmann)

Ledig stilling som Administrasjonssjef (Rådmann) i Nesseby kommune

Har du lyst til å lede en veldrevet kommune?

Nesseby kommune har om lag 950 innbyggere og ligger sentralt ved Varangerfjorden i Finnmark fylke. Kommunen er en del av det samiske forvaltningsområdet og er både tospråklig og tokulturell. (Samisk og norsk) Kommunen har variert natur med fjord, fjell, fiskevann, ski og snøskuterløyper. Det er også gode muligheter til å drive med små- og storviltjakt. Kommunikasjonsmessig ligger kommunen fint til med kort avstand til nærmeste flyplass i Vadsø og/eller Kirkenes. Flytiden til Oslo er om lag to timer. Nesseby kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark med lavere skatt og nedskriving av studielån.

Nesseby kommune søker en samlende leder som kombinerer et tydelig lederskap med handlekraft og gjennomføringsevne. Du er resultatorientert og evner å bygge gode relasjoner med det politiske nivået i kommunen og med kommunens medarbeidere. Du har høyere utdanning og relevant ledererfaring.

Vi tilbyr en krevende og spennende lederstilling der du i samarbeid med kommunens medarbeidere vil få en sentral rolle i den videre utvikling av kommunen. Vi har nytt oppvekstsenter og kan tilby full barnehagedekning.

 Nesseby kommune vil ha en leder som:

 • Legger til rette for effektiv tjenesteproduksjon i nært samarbeid med den politiske ledelsen.
 • Etablerer gode relasjoner i organisasjonen, med politikere, innbyggere og næringsliv.
 • Er opptatt av samarbeid med tillitsvalgte og et godt arbeidsmiljø.
 • Sikrer at Nesseby kommune til enhver tid er riktig organisert og dimensjonert
 • Sikrer nødvendig faglig kompetanse i organisasjonen.
 • Er målrettet og opptatt av resultatoppfølging.
 • Som bidrar til konstruktive planprosesser og har fokus på helhetlig styring og forpliktende resultatdialog.
 • Er bindeleddet mellom politikk og administrasjon.
 • Som har kjennskap til lov og avtaleverk som regulerer partsamarbeidet og tariffavtaler i kommunal sektor
 • Er en ansvarlig leder som har mot til å delegere og gi medarbeiderne handlingsrom.
 • Bor eller vil bosette seg i Nesseby kommune.

Kvalifikasjoner:

 • Du har høyere utdanning og god økonomiforståelse.
 • Du kan dokumentere gode resultater som leder i offentlig og/eller privat virksomhet gjerne med erfaring fra endrings og utviklingsarbeid.
 • Du har innsikt i kommunal forvaltning og kommunalt avtaleverk.
 • Du kommuniserer godt skriftlig og muntlig.
 • Vi legger stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.
 • Søker må ha kjennskap til samisk språk og kultur.

Lønn etter avtale.

Søknad med cv sendes på epost til: postmottak@nesseby.kommune.no

Merkes: Administrasjonssjef 2018.

Nesseby kommune vil være behjelpelig med å skaffe bolig.