Tag Archives: nordland

Pasient- og brukerombud i Nordland

Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter den offentlige spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Ombudet skal arbeide for å ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og rettssikkerhet, og for å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. Pasient- og brukerombudsordningen er organisatorisk og administrativt knyttet til Helsedirektoratet. Faglig utøver ombudet virksomheten uavhengig og selvstendig. Pasient- og brukerombudet i Nordland holder til i Bodø.

Pasient- og brukerombud i Nordland

Pasient- og brukerombudet tar imot forespørsler fra publikum og informerer om rettigheter, klage- og erstatningsordninger. Ombudet gir bistand til å formulere klager og deltar i møter mellom pasienter og helsepersonell.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

Tilbakemelding til helse- og omsorgstjenesten er en viktig del av virksomheten. Det samme gjelder forelesningsvirksomhet og annet informasjonsarbeid. Stillingen forutsetter kontakt med brukere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten.  Pasient- og brukerombudet er ansvarlig for kontoret, inkludert ansvar for budsjett, personale og den daglige driften. Den som blir ansatt må regne med en del reisevirksomhet.

Ved kontoret til Pasient- og brukerombudet i Nordland er det tre og et halvt årsverk i tillegg til ombudet. Kontoret har lokaler i Bodø.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter en leder som har vilje og evne til å tenke nytt og utvikle organisasjonen. Du er god til å lytte og finner løsninger i komplekse arbeidsprosesser.

Som leder i Helsedirektoratet må du ha gode lederegenskaper og kunne identifisere deg med Helsedirektoratets verdier om faglig styrke, åpenhet og samarbeid samt å etterleve våre lederkriterier. I tillegg har pasient- og brukerombudene egne verdier som ombud om å være klok, kritisk og konstruktiv.

Eksternt er det viktig at ombudet har evne til å gi tydelige tilbakemeldinger, kan rette oppmerksomhet mot svikt og kan foreslå forbedringer.

Det blir stilt store krav til selvstendighet og initiativ. Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper.

Du må ha

  • relevant praksis og minimum 3 år høyere utdanning
  • flere års erfaring som leder, din lederfaring kan være opparbeidet også utenfor helsesektoren
  • gode kunnskaper om spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten samt og helse- og omsorgsrett

Du bør ha

  • utdanning på mastergradsnivå, helst med juridisk eller helsefaglig kompetanse
  • gode kunnskaper om offentlig forvaltning generelt
  • erfaring fra og kunnskap om hvordan du skal håndtere media

Vi tilbyr

  • lønn som pasient- og brukerombud (stillingskode 1553) innenfor lønnsspennet kr 623 900 704 800. For spesielt godt egnede søkere, kan stillingen lønnes opp til kr 745 600
  • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
  • gode seniorordninger fra 62 år
  • fleksibel arbeidstid

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin.

Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Jan Morten Berntsen på telefon 984 92 915 eller Pasient- og brukerombud i Troms Odd Arvid Ryan på telefon 917 58 602. Oppgi kunngjøringsnummer 13/2018 hvis du skriver til oss.